แนะนำขั้นตอน ยืนยันตัวตน คนละครึ่งเฟส 5 อย่างละเอียด

ทั่วไป

4,371 VIEWS

ยืนยันตัวตน ‘คนละครึ่งเฟส 5’ เป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการรับเงินช่วยเหลือสิทธิคนละครึ่ง ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนกันยายน 2565 สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ ซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้

ยืนยันตัวตน คนละครึ่งเฟส 5 ก่อนใช้สิทธิ โดยการ Dipchip บัตรประชาชน

หลังจากสมัครผ่านและได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 แล้ว ไม่ว่าจะสมัครผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com หรือแอปเป๋าตัง ผู้ได้รับสิทธิต้องยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชนของตัวเอง ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

คุณสามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านเพื่อทำการ Dipchip บัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย

วิธียืนยันตัวตน คนละครึ่งเฟส 5 หลังจากโหลดแอปเป๋าตัง

แอปเป๋าตัง เป็นช่องทางสำหรับรับสิทธิคนละครึ่งและใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า/บริการด้วย เมื่อโหลดแอปเป๋าตังแล้วจำเป็นต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนจึงจะใช้งานได้ ซึ่งสามารถเลือกยืนยันตัวตนด้วยการแสกนใบหน้า หรือยืนยันตัวตนด้วยแอป Krungthai NEXT ก็ได้

1. เลือกยืนยันตัวตนด้วยแอป Krungthai NEXT

 1. เปิดแอป Krungthai NEXT
 2. กรอกรหัส PIN 6 หลักที่ใช้บนแอป Krungthai NEXT
 3. กดปุ่มดำเนินการบนแอป เป๋าตัง
 4. รอรับรหัส OTP จากเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับแอป Krungthai NEXT
 5. กรอกรหัส OTP
 6. ตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก ที่จะใช้บนแอปเป๋าตัง
 7. ยืนยันรหัส PIN 6 หลัก อีกครั้ง

2. เลือกยืนยันตัวตนด้วยวิธี การแสกนใบหน้า

 1. เลือก แสกนใบหน้า
 2. ตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก ที่จะใช้บนแอปเป๋าตัง
 3. ยืนยันรหัส PIN 6 หลัก อีกครั้ง
 4. เปิดการใช้งานระบบแสกนใบหน้า หรือ แสกนลายนิ้วมือ
 5. กดยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง
 6. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะเริ่มเข้าสู่ระบบและเริ่มใช้งานได้ตามปกติ

ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน ให้ไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

หากคุณไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยการแสกนใบหน้าได้ ให้นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะมีป้ายรองรับการยืนยันตัวตนระบุไว้ แล้วให้ดำเนินการดังนี้

 1. เปิดแอปเป๋าตังแล้วแสกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
 2. ไปที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” โดยไม่ต้องเสียบบัตร ATM
 3. กดรับทราบและยินยอมการเป็นเจ้าของบัตรประชาชน
 4. กดยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน
 5. เสียบบัตรประชาชน และรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตน
 6. เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการบนแอปเป๋าตังต่อ

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 เพื่อรับแจกเงิน 800 บาท ผ่าน www.คนละครึ่ง.com (กรณีไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)

 1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (เปิดให้ลงทะเบียนเฟส 5 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 6.00 น.)
 2. รอรับผลการพิจารณาผ่านทาง SMS ของโครงการว่าได้รับอนุมัติหรือไม่
 3. หากได้รับอนุมัติแล้ว ดาวโหลดแอปเป๋าตังเพื่อรับเงิน 800 บาท จากโครงการคนละครึ่ง

เมื่อได้อนุมัติทาง SMS แล้ว สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติแล้ว แต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิ์แล้วนำไปให้ผู้สมัครใหม่

ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มาแล้ว

ประชาชนที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มาแล้วสามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ได้ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าโครงการคนละครึ่งเฟส 5

ผู้มีสิทธิขอรับเงินจาก โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้จะต้องมีคุณสมบัติครบ ดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
 3. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com แล้ว
 4. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565
 5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
 6. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
 7. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการภาครัฐอื่นๆ หรือฝ่าฝืนมาตรการภาครัฐใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)