โคโรนากระทบ สรรพากรขยายเวลา ยื่นภาษี 2562 ถึง 30 มิ.ย. 63

ทั่วไป

45,513 VIEWS

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) ครม. มีมติเห็นชอบให้ ยืดระยะเวลายื่นภาษี ถึงมิถุนายน 2563 ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสไข้หวัดโคโรนา

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า

การระบาดของไวรัสไข้หวัดโคโรนาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยมาก เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลกระทบทั่วโลก ดังนั้น มาตรการที่ดีที่สุด คือ คนไทยต้องช่วยกันเที่ยวไทย และรัฐบาลจะมีมาตรการจะออกมาช่วยเหลือและจูงใจให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเที่ยวในเมืองไทย ซึ่งจริงๆ แล้วประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก ไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักหรือเมืองรอง

และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสไข้หวัดโคโรนา ที่กระทรวงการคลังนำเสนอแก่คณะรัฐมนตรี ประกอบไปด้วย

1. มาตรการยืดระยะเวลายื่นภาษี

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้เสียภาษีในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกับมาตรการยืดระยะเวลาการ ยื่นภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2562 (ภ.ง.ด. 91 และ ภ.ง.ด. 90) ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมที่ผู้เสียภาษีจะต้องทำการยื่นภาษีภายในวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 เลื่อนออกไปได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ผู้เสียภาษีมีเงินใช้สำหรับการใช้จ่ายมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง

2. มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว 

มาตรการภาษีเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย

2.1 บริษัทจัดสัมมนาต่างจังหวัด ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จัดสัมมนาแก่พนักงานที่ต่างจังหวัด จะสามารถนำค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่มัคคุเทศน์นำเที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนา ที่จ่ายตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 มาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

2.2 ค่าลดหย่อนซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และที่พัก

สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม และที่พัก หรือสถานที่ท่องเที่ยว ที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ให้ดีขึ้น ก็สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซมหรือต่อเติม มาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง นอกจากนี้ รัฐบาลจะมีนโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารของรัฐให้กู้เพื่อปรับปรุงโรงแรม ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวประกอบด้วย

3. ชิมช้อปใช้ เฟส 4

สำหรับมาตรการชิม ช้อป ใช้ เฟส 4 กระทรวงการคลังอยู่ในขั้นตอนการประเมินผลและออกแบบเพื่อให้ ชิม ช้อป ใช้ เฟส 4 สามารถจูงใจให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวให้มากที่สุด สำหรับผู้เสียภาษีที่เคยลงทะเบียนชิมช้อปใช้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และสามารถใช้สิทธิ์ชิมช้อปใช้ในเฟส 4 ได้เช่นกัน และจะเปิดให้ประชาชนและร้านค้าสามารถลงทะเบียนเพิ่มด้วย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรการภาษีอื่นๆ และการยืดระยะเวลาการยื่นภาษีออกไปอีก 3 เดือนจนถึง 30 มิถุนายน 2563 หากมีข้อมูลอัปเดตหรือข้อกำหนดเพิ่มเติม ทีมงาน iTAX จะแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบทันที

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)