ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ลงทะเบียนแจก E-Voucher 7,000 บาท

ทั่วไป

7,494 VIEWS

ยิ่งใช้ยิ่งได้.com แคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล เน้นการใช้จ่ายของผู้มีรายได้สูง แจก E-voucher สูงสุด 7,000 บาท เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. 

ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเน้นกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ เป็น E-voucher มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตั้งแต่สิงหาคม – ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดือน เพื่อให้ผู้มีกำลังซื้อสูงนำเงินออกมาใช้จ่ายและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ประกอบกับการดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น เราชนะ และ คนละครึ่ง เป็นต้น ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 (สำหรับประชาชนทั่วไป)

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ แจก e-Voucher มูลค่า 7,000 บาท เริ่มใช้งาน ส.ค. – ธ.ค. 2564

ภาครัฐจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ e-Voucher มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ที่เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com โดยเริ่มลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเดือนกันยายน 2564 เพื่อนำไปใช้จ่ายได้ในเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564 รวมเวลาใช้สิทธิได้ 5 เดือน

ขั้นตอนการลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้.com รับ e-Voucher ยิ่งใช้ยิ่งได้

ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ ยิ่งใช้ยิ่งได้.com และต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยจะต้องเติมเงินเข้าแอป ‘เป๋าตัง’ และเริ่มใช้จ่ายก่อน จึงจะได้รับ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Voucher คืนทุกต้นเดือนถัดไปหลังมีการใช้จ่าย เช่น ซื้อสินค้าในเดือนกรกฎาคม 2564 จะได้รับ E-Voucher คืนตามสิทธิที่ได้รับ 10-15% ของยอดซื้อ โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับ E-Voucher ช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้น

E-Voucher ที่ได้รับตามสิทธิ์ในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าบริการต่างๆ กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะให้ในมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

เงื่อนไขการใช้ e-Voucher ยิ่งใช้ยิ่งได้

ในกรณีที่ได้รับสิทธิหลังจากลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้.com แล้ว ผู้มีสิทธิจะต้องใช้ e-Voucher โดยชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย (KTB) เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เข้าร่วมโครงการ และทางฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็จะต้องรับชำระด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

ทั้งนี้ สิทธิ e-Voucher ที่ได้รับตามโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะถูกโอนเข้าแอปเป๋าตังและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

รับสิทธิ์ 7,000 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 60,000 บาท

รัฐบาลจะสนับสนุน E-Voucher วงเงินสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

  • ยอดใช้จ่าย 40,000 บาทแรก รับ E-Voucher 10% ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท
  • ยอดใช้จ่าย 40,001 – 60,000 บาท รับ E-Voucher 15% ของยอดเงินที่จ่ายจริง สุงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

หมายเหตุ ยอดใช้จ่ายเพื่อคำนวณ E-Voucher จะอยู่ที่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันต่อคน 

ดังนั้น การรับสิทธิ E-Voucher 7,000 บาท ต้องมียอดใช้จ่ายรวมอย่างน้อย 60,000 บาท

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

เบื้องต้นคาดว่าผู้มีสิทธิเข้าร่วมต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีรายได้สูง ซึ่งหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะนำเสนออีกครั้ง

สินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการได้

สินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าร่วมโครงการ

  • ล็อตเตอรี่
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ยาสูบ
  • น้ำมันและก๊าซสำหรับยานพาหนะ
  • บริการนำเที่ยว
  • บริการที่พัก
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • สินค้าและบริการที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน “ถุงเงิน” ผ่านธนาคารกรุงไทยก่อน ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)