‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ ลงทะเบียนรับ E-voucher สูงสุด 7,000 บาท

ทั่วไป

ยิ่งใช้ยิ่งได้ โครงการใหม่จากรัฐบาล แจก E-voucher สูงสุด 7,000 บาท เปิดให้ลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 21 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ ยิ่งใช้ยิ่งได้.com แคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลเน้นกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้มีรายได้สูง

ลงทะเบียนคนละครึ่ง.com เฟส 3 สำหรับผู้ไม่เคยรับสิทธิ์

ลงทะเบียน ‘สินเชื่อโควิดออมสิน’ รอบใหม่ วงเงินกู้ 10,000 บาท

ขั้นตอนลงทะเบียน ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่ 21 มิ.ย. เวลา 6.00 น.

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com 

ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ ยิ่งใช้ยิ่งได้.com และต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยจะต้องเติมเงินเข้าแอป ‘เป๋าตัง’ และเริ่มใช้จ่ายก่อน จึงจะได้รับ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Voucher คืนทุกต้นเดือนถัดไปหลังมีการใช้จ่าย เช่น ซื้อสินค้าในเดือนกรกฎาคม 2564 จะได้รับ E-Voucher คืนตามสิทธิที่ได้รับ 10-15% ของยอดซื้อ โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับ E-Voucher ช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้น

ผู้ที่ได้รับสิทธิหลังจากลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วจะได้รับสิทธิ E-Voucher มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน สามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าบริการต่างๆ กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะให้ในมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

เงื่อนไขการใช้ e-Voucher โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

เมื่อได้รับสิทธิหลังจากการ ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ แล้ว ผู้มีสิทธิจะต้องใช้ e-Voucher ผ่านการชำระเงินบน G-Wallet ซึ่งอยู่บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย (KTB) เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ก็ต้องรับชำระด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ด้วย โดยสิทธิ e-Voucher ที่ได้รับตามโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะถูกโอนเข้าแอปเป๋าตังของผู้ได้รับสิทธิและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

e-Voucher สามารถนำไปใช้จ่ายได้ในเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564 รวมเวลาใช้สิทธิได้ 5 เดือน

ต้องใช้จ่ายครบ 60,000 บาท จึงจะได้รับสิทธิ์สูงสุด 7,000 บาท

รัฐบาลสนับสนุน E-Voucher วงเงินสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ระดับตามยอดการใช้จ่าย ได้แก่

  • ยอดใช้จ่าย 40,000 บาทแรก รับ E-Voucher 10% ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท
  • ยอดใช้จ่าย 40,001 – 60,000 บาท รับ E-Voucher 15% ของยอดเงินที่จ่ายจริง สุงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

หมายเหตุ ยอดใช้จ่ายเพื่อคำนวณ E-Voucher จะอยู่ที่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันต่อคน 

ดังนั้น การรับสิทธิ E-Voucher 7,000 บาท ต้องมียอดใช้จ่ายรวมอย่างน้อย 60,000 บาท

สินค้าและบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

สินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าร่วมโครงการ

  • ล็อตเตอรี่
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ยาสูบ
  • น้ำมันและก๊าซสำหรับยานพาหนะ
  • บริการนำเที่ยว
  • บริการที่พัก
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • สินค้าและบริการที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’

ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียน “ถุงเงิน” ผ่านธนาคารกรุงไทยก่อน ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)