เงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 จ่าย 2,500 พื้นที่ 13 จว.

ทั่วไป

ครม.อนุมัติ เงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่อยู่ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม รับเงินเยียวยา 2,500 บาท รอบสอง อีก 1 เดือน โดยภายในเดือนกันยายน 2564

7 กันยายน 2564 – นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบวงเงินอนุมัติ 16,103 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือนายจ้าง/ผู้ประกันตน ม.33 ในระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 13 จังหวัด รอบ 2 อีก 2 เดือน เป็นเงินอีกคนละ 2,500 บาท ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแล้ว

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 13 จังหวัด

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. ฉะเชิงเทรา
 3. ชลบุรี
 4. นครปฐม
 5. นนทบุรี
 6. นราธิวาส
 7. ปทุมธานี
 8. ปัตตานี
 9. พระนครศรีอยุธยา
 10. ยะลา
 11. สงขลา
 12. สมุทรปราการ
 13. สมุทรสาคร  

จำเป็นต้องจ่ายเงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 เพราะผู้ประกันตนกระทบยาว 2 เดือน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยอีกว่าสาเหตุที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 13 จังหวัดได้รับ เงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 อีก ทำให้ได้รับการเยียวยา 2 รอบนั้น เป็นเพราะกลุ่มผู้ประกันตน ม.33 กลุ่มนี้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ถูกรัฐสั่งปิดกิจการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน เช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในรอบที่ 2 ด้วยเช่นกัน

กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564

กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติม ในเดือนกันยายน 2564 ได้แก่

 1. นายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ม.33 สูงสุดไม่เกิน 200 คน จำนวน 194,660 ราย (ช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,257 ล้านบาท
 2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สัญชาติไทย จำนวน 3,538,530 คน (2,500 บาท/คน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,846 ล้านบาท

ผู้ประกันตนเตรียมรับเงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 ภายในเดือนกันยายน 2564

รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินเยียวยาเดือนที่สองภายในเดือนกันยายน 2564 นี้ โดยได้มอบหมายให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิได้รับความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤติครั้งนี้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมเป็นที่น่าพอใจมาก โดยสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว กว่า 41,160 ล้านบาท คิดเป็น 97% ​

หากนายจ้างหรือผู้ประกันตน ม.33 มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน ประกันสังคม โทร. 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)