‘ม.33 เรารักกัน’ รอบใหม่ รับ 2,000 บาท เริ่ม 24 พ.ค. 64

ทั่วไป

4,242 VIEWS

ลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่ลงทะเบียนรับสิทธิ ม.33 เรารักกัน ของสำนักงานประกันสังคม แล้ว จะรับเงินเยียวยาโครงการ ม.33 เรารักกันเพิ่มอีก 2,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ ทั้งนี้ ระบบจะแบ่งโอนงวดแรกจำนวน 1,000 บาท เข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นี้

วันที่โอนเข้าแอป “เป๋าตัง” ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน

  • วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท
  • วันจันทร์ 31 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท

เงินช่วยเหลือนี้สามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน

ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ ‘ม.33เรารักกัน’ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 (เป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคม) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
  2. ไม่ได้เป็นแรงงานต่างด้าว
  3. มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  4. ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
  5. ไม่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ

วิธีเช็กสิทธิม.33 เรารักกัน

ลูกจ้างในระบบประกันสังคม (ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33) จะต้องลงทะเบียน ม.33เรารักกัน ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 จากนั้นธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลการคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564

หากผ่านการคัดกรองแล้ว จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนใน 15 มีนาคม 2564 โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องกดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายในวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 และจะเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ คนละครึ่ง และ ม.33เรารักกัน ได้ตั้งแต่จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินเยียวยา ม.33เรารักกัน นำไปใช้จ่ายที่ไหนได้บ้าง?

สิทธิม.33 เรารักกัน สามารถใช้ได้กับร้านค้าของผู้ประกอบการร้านธงฟ้า ร้านค้าคนละครึ่งและเราชนะที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ โดยต้องรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และ ตรวจสอบร้านค้าที่รับสิทธิ์เราชนะ ได้ที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง.com

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)