นักกีฬาเอเชียนเกมส์ได้เงินอัดฉีด เสียภาษียังไง?

ทั่วไป

2,321 VIEWS

ตามธรรมเนียมไทย เมื่อนักกีฬาทีมชาติไทยได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในระดับภูมิภาคพร้อมกับเหรียญรางวัลที่ได้นำกลับมาพร้อมกับความภูมิใจของคนทั้งชาติ บริษัทเอกชนจำนวนมากจะมอบเงินรางวัลสนับสนุนให้นักกีฬาที่ได้เหรียญกลับมา iTAX จะพาทุกคนมาวิเคราะห์กันว่า นักกีฬาเอเชียนเกมส์เมื่อได้เงินอัดฉีดมาแล้วมีขั้นตอนการเสียภาษียังไงบ้าง

ได้เงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

หากนักกีฬาได้รับเงินให้เปล่าจากบริษัทห้างร้าน โดยผู้ให้ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน แม้เงินที่ได้รับจะทำให้นักกีฬามีฐานะที่ดีขึ้น แต่ถ้าจำนวนเงินที่ได้รับนั้นไม่เกิน 10 ล้านบาท นักกีฬาจะได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำเงินอัดฉีดส่วนนี้มาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (มาตรา 42(28) ประมวลรัษฎากร)

ได้เงินเกิน 10 ล้านบาท

สำหรับกรณีที่ได้รับเงินเกิน 10 ล้านบาทจากบริษัทห้างร้าน โดยปกติ ผู้รับจะต้องเสียภาษีการรับให้ในอัตรา 5% ของส่วนที่เกินจากเงิน 10 ล้านบาท

แต่สำหรับกรณีที่ผู้รับเป็นนักกีฬา (รวมถึงสต๊าฟโค้ช) จะมีกฎหมายยกเว้นภาษีให้เป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือ หากนักกีฬาได้รับเงินอัดฉีดเป็นรางวัลเนื่องจากเข้าร่วมการแข่งขันรายการมหกรรมกีฬาและรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ (เช่น เอเชี่ยนเกมส์) นักกีฬาจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินอัดฉีดส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเช่นกัน (ข้อ 2(93) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)) ซึ่งวัตถุประสงค์ของนโยบายยกเว้นภาษีนี้คือ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินั่นเอง (อ้างอิง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 325 (พ.ศ.2560))

สรุป

นักกีฬาที่ได้รับเงินอัดฉีดจากบริษัทห้างร้านเพื่อเป็นรางวัลรางวัลเนื่องจากเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ จะได้รับยกเว้นไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลย

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)