สินเชื่อบ้านออมสิน “ผ่อนบ้านดี มีเฮ” ปรับลดค่างวดเหลือล้านละ 5 พัน

ทั่วไป

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ สินเชื่อบ้านออมสิน “ผ่อนบ้านดี มีเฮ” ปรับลดค่างวด เหลือผ่อนล้านละ 5 พันบาท/เดือน นาน 1 ปี ลงทะเบียนรับสิทธิที่ www.gsb.or.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

30 สิงหาคม 2565 – นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธนาคารออมสินในฐานะธนาคารเพื่อสังคม ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของลูกค้าและประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ธนาคารจึงได้ออกมาตรการปรับลดเงินงวด “ผ่อนบ้านดี มีเฮ” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเคหะเดิมที่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดี

สินเชื่อบ้านออมสิน “ผ่อนบ้านดี มีเฮ” ลดค่างวดจากปกติเดือนละ 6,000-7,000 บาท เหลือล้านละ 5 พันบาท/เดือน เป็นเวลา 1 ปี

โดยการปรับลดเงินงวดต่อเดือนให้น้อยลงจากเดือนละ 6,000-7,000 บาท เหลือผ่อนชำระเพียงล้านละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 12 เดือน โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้กู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ผ่อนบ้านดี มีเฮ ได้

  • เป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคาร
  • ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระ
  • ไม่เคยทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • ไม่อยู่ระหว่างเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ของธนาคาร
  • ไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร

ลงทะเบียนรับสิทธิ สินเชื่อบ้านออมสิน “ผ่อนบ้านดี มีเฮ” ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

โดยผู้กู้หลักที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถตรวจสอบสิทธิหรือลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เมื่อได้รับสิทธิแล้ว ให้ติดต่อธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชีสินเชื่อเคหะ เพื่อจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งหลังจากครบกำหนดมาตรการปรับเงินงวดแล้ว ให้ชำระเงินงวดเดิมตามสัญญาเดิม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือประชาชนและไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอเข้าร่วมมาตรการอาจมีมิจฉาชีพแอบอ้างเชิญชวนให้ลงทะเบียนผ่านลิงก์หรือแอปพลิเคชั่นไลน์โปรดอย่าได้หลงเชื่อ

ช่องทางตรวจสอบสิทธิ “ผ่อนบ้านดี มีเฮ”

  1. ไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน
  2. ที่ข้อมูลผู้กู้สินเชื่อเคหะเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยปัจจุบันของธนาคาร ให้กรอกเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
  3. กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์”
  4. ระบบจะแจ้งว่าคุณได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการหรือไม่

หมายเหตุ : กรณีบัญชีสินเชื่อเคหะที่มีผู้กู้ร่วมกัน ให้ผู้กู้หลัก เป็นผู้ตรวจสอบสิทธิ์ และลงทะเบียนรับสิทธิ์ ซึ่งผู้กู้หลัก หมายถึง ผู้กู้ที่มีชื่อปรากฏเป็นคนแรกในสัญญาเงินกู้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)