นั่งร้านอาหาร ได้ถึง 3 ทุ่ม – มาตรการผ่อนคลาย พื้นที่แดงเข้ม

ทั่วไป

1,152 VIEWS

ศบค.  เริ่ม มาตรการผ่อนคลาย ให้พื้นที่แดงเข้ม นั่งร้านอาหาร ได้ถึง 3 ทุ่ม ปรับพื้นที่สีแดงเข้มใหม่ (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) เหลือ 4 จังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ตัด “เชียงใหม่ และชลบุรี” ออกหลังสถานการณ์ดีขึ้น มีผลวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

‘หมอพร้อม’ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านไลน์

ฉีดวัคซีนโควิด ไม่ต้องลงทะเบียน สธ.เปิดให้ประชาชน Walk in แล้ว

ลงทะเบียน สินเชื่อโควิด วงเงินกู้ 10,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน

มาตรการผ่อนคลาย นั่งร้านอาหาร

ที่ประชุม ศบค. ได้ประชุมหารือหลักการและหลักเกณฑ์การผ่อนคลายสำหรับร้านอาหาร เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วประเทศ

มาตรการผ่อนคลาย นั่งร้านอาหาร ในแต่ละพื้นที่ควบคุม แบ่งระดับเป็นดังนี้

 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด : นั่งกินในร้านอาหารได้ไม่เกิน 25% ไม่เกินเวลา 21.00 น. (สามทุ่ม) และซื้อกลับบ้านได้ ไม่เกิน 23.00 น. (ห้าทุ่ม)
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด : นั่งกินในร้านอาหารได้ ไม่เกิน 23.00 น. (ห้าทุ่ม)
 • พื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด : นั่งกินในร้านอาหารได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ทุกพื้นที่ควบคุมทั้ง 3 ระดับ ยังคงห้ามเรื่องการดื่มสุราในร้าน โดยให้เหตุผลว่าการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ เป็นแหล่งของการทำให้เกิดการติดต่อของโรคโควิด-19 ได้

ศบค. เปิดเผยว่าการบังคับใช้มาตรการผ่อนคลายใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะพยายามทำให้เร็วที่สุด ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้สั่งการมาให้ทำให้เร็วที่สุด โดยจะมีผลใช้บังคับวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

การปรับระดับพื้นที่ควบคุมใหม่ทั่วประเทศ

ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศปก.ศบค. ได้มีมติเห็นชอบถึงการปรับระดับพื้นที่ควบคุมทั่วประเทศ โดยตัด “เชียงใหม่ และชลบุรี” ออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกไป หลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น และได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด

“พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” ปรับลดลงจาก 6 จังหวัด เหลือ 4 จังหวัด (ตัด เชียงใหม่ และชลบุรี ออก)

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. นนทบุรี
 3. ปทุมธานี
 4. สมุทรปราการ

จังหวัดเชียงใหม่จะถูกจัดระดับใหม่เป็น “พื้นที่ควบคุม” ส่วนจังหวัดชลบุรีจะถูกจัดระดับเป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุด”

มาตรการควบคุมร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่นั่งปกติ ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลา 23.00 น. ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด

“พื้นที่ควบคุมสูงสุด” ปรับเพิ่มขึ้นจาก 16 จังหวัด เป็น 17 จังหวัด (เพิ่ม ชลบุรี ซึ่งมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)

 1. กาญจนบุรี
 2. ชลบุรี (ใหม่)
 3. ฉะเชิงเทรา
 4. ตาก
 5. นครปฐม
 6. นครศรีธรรมราช
 7. นราธิวาส
 8. ประจวบคีรีขันธ์
 9. พระนครศรีอยุธยา
 10. เพชรบุรี
 11. ยะลา
 12. ระนอง
 13. ระยอง
 14. ราชบุรี
 15. สมุทสาคร
 16. สงขลา
 17. สุราษฎร์ธานี

มาตรการควบคุมร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

พื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด

“พื้นที่ควบคุม” ปรับเพิ่มขึ้นจาก 55 จังหวัด เป็น 56 จังหวัด (เพิ่ม เชียงใหม่ ซึ่งมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)

 1. กระบี่
 2. กาฬสินธุ์
 3. กำแพงเพชร
 4. ขอนแก่น
 5. จันทบุรี
 6. ชัยภูมิ
 7. ชัยนาท
 8. ชุมพร
 9. เชียงราย
 10. เชียงใหม่ (ใหม่)
 11. ตรัง
 12. ตราด
 13. นครนายก
 14. นครพนม
 15. นครราชสีมา
 16. นครสวรรค์
 17. น่าน
 18. หนองคาย
 19. บึงกาฬ
 20. บุรีรัมย์
 21. ปราจีนบุรี
 22. ปัตตานี
 23. พังงา
 24. พัทลุง
 25. พะเยา
 26. พิจิตร
 27. พิษณุโลก
 28. เพชรบูรณ์
 29. แพร่
 30. ภูเก็ต
 31. มหาสารคาม
 32. มุกดาหาร
 33. แม่ฮ่องสอน
 34. ยโสธร
 35. ร้อยเอ็ด
 36. ลพบุรี
 37. ลำปาง
 38. ลำพูน
 39. เลย
 40. ศรีสะเกษ
 41. สกลนคร
 42. สตูล
 43. สระแก้ว
 44. สระบุรี
 45. สมุทรสงคราม
 46. สิงห์บุรี
 47. สุโขทัย
 48. สุพรรณบุรี
 49. สุรินทร์
 50. หนองบัวลำภู
 51. อ่างทอง
 52. อุดรธานี
 53. อุตรดิตถ์
 54. อุทัยธานี
 55. อุบลราชธานี
 56. อำนาจเจริญ

มาตรการควบคุมร้านอาหารในพื้นที่ควบคุม

ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 0 จังหวัด

ปัจจุบันยังไม่มีจังหวัดใดอยู่ในระดับพื้นที่เฝ้าระวังสูง

พื้นที่เฝ้าระวัง 0 จังหวัด

ปัจจุบันยังไม่มีจังหวัดใดอยู่ในระดับพื้นที่เฝ้าระวัง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)