ผู้ประกันตน ม.39 ม.40 พื้นที่แดงเข้ม 13 จังหวัดได้ เงินเยียวยา 5,000 เพิ่ม 1 เดือน

ทั่วไป

3,893 VIEWS

ครม. เห็นชอบเยียวยา ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) ได้ เงินเยียวยา 5,000 บาท เพิ่มอีก 1 เดือน จากสำนักงานประกันสังคม

[adinserter block=“1”

ครม. เห็นชอบเพิ่มวงเงินโครงการช่วยเหลือ ผู้ประกันตน  เงินเยียวยา รวม 77,785 ล้านบาท

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ปรับกรอบวงเงินโครงการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

โดยให้ขยายกรอบวงเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 จากเดิม 33,471.0050 ล้านบาท เป็น 77,785.0600 ล้านบาท (เพิ่มวงเงินเยียวยาอีก 44,314.0550 ล้านบาท) สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนในพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) 29 จังหวัด

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังได้เห็นชอบตามที่ กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ได้เสนอมาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 เพิ่มเติม ดังนี้

1. ขยายเวลาขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตน มาตรา 40 เพื่อรับ เงินเยียวยา 5,000 บาท

ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ดังนี้

 • พื้นที่ 13 จังหวัด – สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม.40 รายใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 สิงหาคม 2564 โดยพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่
  1. กรุงเทพมหานคร
  2. ฉะเชิงเทรา
  3. ชลบุรี
  4. นครปฐม
  5. นนทบุรี
  6. นราธิวาส
  7. ปทุมธานี
  8. ปัตตานี
  9. พระนครศรีอยุธยา
  10. ยะลา
  11. สงขลา
  12. สมุทรปราการ
  13. สมุทรสาคร
 • พื้นที่ 16 จังหวัด – สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม.40 รายใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564
  1. กาญจนบุรี
  2. ตาก
  3. นครนายก
  4. นครราชสีมา
  5. ประจวบคีรีขันธ์
  6. ปราจีนบุรี
  7. เพชรบุรี
  8. เพชรบูรณ์
  9. ระยอง
  10. ราชบุรี
  11. ลพบุรี
  12. สิงห์บุรี
  13. สมุทรสงคราม
  14. สระบุรี
  15. สุพรรณบุรี
  16. อ่างทอง

ตรวจสอบรายชื่อ 77 จังหวัด พื้นที่ ‘ล็อกดาวน์’ ของ ศบค. (อัพเดตล่าสุด)

2. จ่าย เงินเยียวยา 5,000 บาทเพิ่มอีก 1 เดือนให้ ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด

ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 13 จังหวัด เพิ่มเติมอีก 1 เดือน เป็นเงินอีกรายละ 5,000 บาท

 • พื้นที่ 13 จังหวัด ที่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เพิ่มอีก 1 เดือน ได้แก่
  1. กรุงเทพมหานคร
  2. ฉะเชิงเทรา
  3. ชลบุรี
  4. นครปฐม
  5. นนทบุรี
  6. นราธิวาส
  7. ปทุมธานี
  8. ปัตตานี
  9. พระนครศรีอยุธยา
  10. ยะลา
  11. สงขลา
  12. สมุทรปราการ
  13. สมุทรสาคร

จ่าย เงินเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ 40 รวมกว่า 9 ล้านคน

การขยายกรอบวงเงินเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม.39 และ ม.40 รอบนี้ ครอบกลุมผู้ประกันตนในพื้นที่ 29 จังหวัด มีผู้ได้รับสิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น 9,385,930 คน โดยแบ่งเป็น

 • ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน
 • ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 จำนวน 7,949,759 คน

ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระจะอยู่ในรูปเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท/เดือน โดยในพื้นที่ 13 จังหวัดจะได้สิทธิ์เยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน

มอบคมนาคมเสนอแนวทางเยียวยาผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนประกันตน ม.40 ได้

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำข้อเสนอโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน และ รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้ เนื่องจากอายุเกินคุณสมบัติที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยให้กระทรวงคมนาคมนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)