ปลดล็อคเฟส 4 เริ่ม 15 มิ.ย. ยกเลิกเคอร์ฟิว แต่ไม่ยกเลิก พ.ร.ก.

ทั่วไป

ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ผ่อนคลายอีกหลายกิจกรรม แต่ยังล็อคสถานบันเทิง-สนามมวย

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่าที่ประชุม ศบค. มีมติยกเลิกเคอร์ฟิว โดยจะเริ่มต้นการคลายล็อกนี้ วันที่ 15 มิ.ย. แต่ยังคงการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศทั้งทางบก น้ำ และอากาศอยู่ อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในเฟส 4 นี้

เริ่มเปิดให้มีกิจกรรมรวมตัวได้มากขึ้น แต่ต้องเว้นระยะห่างอยู่

มาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19 ในระยะที่ 4 นี้จะผ่อนผันให้เปิดโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนนอกระบบ สถาบันกวดวิชา หน่วยงานราชการ-กำกับของรัฐ ที่มีการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ เปิดโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน 120 คน รวมทั้งโรงเรียน ตชด. 

ส่วนการใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการ เพื่ออบรม ทั้งการจัดประชุม สัมมนา สามารถทำได้ แต่ผู้จัดต้องควบคุมความแน่นหนา โดยกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน

ส่วนงานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต กำหนดให้มีพื้นที่สำหรับผู้เข้าชมอย่างน้อย 5 ตารางเมตรต่อคน

สำหรับอีเวนท์ พิธี งานเลี้ยง กำหนดให้มีพื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมโดยต้องเว้นระยะยืน-นั่ง ห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร

ดื่มเหล้าในร้านได้แล้ว แต่สถานบันเทิงยังโดนล็อค

ในเฟส 4 นี้จะผ่อนผันให้เปิดขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปได้แล้ว แต่ยังไม่อนุญาตให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโรงเบียร์ เปิดดำเนินการได้

นวดเพื่อสุขภาพเปิดได้ ส่วนอาบอบนวดยังถูกสั่งห้าม

สถานประกอบการด้านสุขภาพ สปา ออนเซ็น อบตัวสมุนไพร อบไอน้ำ เน้นให้บริการแบบห้องเดี่ยว ห้องแบบรวมเปิดได้แล้ว แต่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ และเว้นระยะโดยใช้เกณฑ์ 5 ตารางเมตรต่อคน  ส่วนกิจการอาบอบนวดยังได้ถูกสั่งห้ามไม่ให้ดำเนินการอยู่

ขนส่งสาธารณะปลดล็อคเพิ่ม แต่คุมเข้มเรื่องการรักษาระยะห่าง

สำหรับการขนส่งสาธารณะภายในประเทศ ผู้โดยสารเครื่องบินนั่งได้เกือบเต็มลำ 100% แต่บังคับให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ส่วนรถโดยสารเปิดให้นั่งได้ 70% เพื่อรักษาระยะห่างและผู้โดยสารต้องลงทะเบียนด้วย

เริ่มออกกำลังกายแบบกลุ่มในพื้นที่สาธารณะได้แล้ว

เปิดให้ออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม ลานกลางแจ้ง เว้นระยะ 5 ตารางเมตรต่อคน รวมไม่เกิน 50 คน 

เปิดสวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ได้ โดยคิดเกณฑ์ 4 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการหนึ่งคน ส่วนเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล บ้านลม ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้

ส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ลานเล่นกีฬา สามารถจัดแข่งขันและถ่ายทอดสดได้ แต่ยังห้ามมีผู้เข้าชม และต้องไม่มีกิจกรรมอื่นร่วมด้วย

ปลดล็อคกิจกรรมเพิ่มเติม

เฟส 4 อนุญาตให้เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กก่อนวัยเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุประเภทรายวัน แต่ต้องควบคุมความหนาแน่นสำหรับเด็กเล็กโดยต้องเว้นระยะ 2 ตารางเมตรต่อคน

ส่วนกองถ่ายทำภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ ขยายให้จำนวนทีมงานรวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน และอนุญาตให้ผู้เข้าชมเข้าได้แต่ไม่เกิน 50 คน

เปิดให้บริการตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงมหรสพ สวนสนุก แต่ยังไม่อนุญาตถ้าเป็นร้านเกมภายนอกสถานที่เหล่านี้

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง ได้รับอนุญาตให้เปิดได้ แต่ก็ต้องมีการควมคุมความหนาแน่น

เฟส 4 ยังไม่ยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

อย่างไรก็ดี ในช่วงปลอดล็อคตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 รัฐบาลจะยังไม่ยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน โดยในที่ประชุมไม่มีการหยิบยกเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขึ้นมาหารือแต่อย่างใด

ทั้งนี้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ถูกรัฐบาลประกาศใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิ.ย. 2563

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)