‘ปรีชา จันทร์โอชา’ น้องชายนายกฯ รอด! มติ ปปช. 8 ต่อ 1 ไม่ชี้มูลความผิด

ทั่วไป

‘ปรีชา จันทร์โอชา’ น้องชายนายกฯ รอด! มติ ป.ป.ช. 8 ต่อ 1 ไม่ชี้มูลความผิดคดีจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ เชื่อว่าไม่มีเจตนาเพราะเหตุบ้านยังสร้างไม่เสร็จ

12 ตุลาคม 2564 – คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้พิจารณาคดีจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินของพลเอกปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และน้องชายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องจาก พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ถูกยื่นคำร้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จก่อนหน้านี้ว่าจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือไม่

มติ ปปช. 8 ต่อ 1 ไม่ชี้มูลความผิด น้องชายนายกฯ

ที่ประชุม ป.ป.ช. มีมติ 8 ต่อ 1 เสียง ไม่ชี้มูลความผิด เพราะมีพยานยืนยันว่าบ้านที่ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้นเป็นเพราะยังเป็นบ้านที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จจึงไม่ได้ยื่นบัญชี ส่วนอาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) นั้นใช้เงินจากบัญชีธนาคารของพลเอกปรีชาในการซื้อ

พลเอกปรีชายังเหลือคดี ปปช. ติดตัวอีกคดี

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ 8 ต่อ 0 (นายณรงค์ รัฐอมฤต ไม่ได้เข้าร่วมประชุม) แจ้งข้อหา พล.อ.ปรีชา ขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) คดีถูกกล่าวหาว่า พล.อ.ปรีชา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเท็จและเอกสารประกอบ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ กรณีมิได้แจ้งถือครองบ้านใน จ.พิษณุโลก และข้อมูลบัญชีเงินฝากของนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ภริยา

ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ 8:0 แจ้งข้อกล่าวหา พลเอกปรีชา ในประเด็นดังกล่าวโดยให้ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน พล.อ.ปรีชาจึงได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา พร้อมกับชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

อดีต กกต. ‘สมชัย’  จี้ ป.ป.ช. ชี้แจงประชาชน เหตุไม่ชี้มูลความผิดน้องชายนายกฯ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า  ป.ป.ช. ควรออกมาชี้แจงประชาชน เกี่ยวกับคำตัดสินของ ปปช. กรณีพลเอกปรีชาไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน เนื่องจากคำแถลงว่าเป็นบ้านที่สร้างไม่เสร็จและขาดเจตนาในการไม่แจ้งนั้นน่าจะไม่เพียงพอที่จะทำให้สังคมเชื่อถือ แถมยังเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการทำงานที่เอนเอียงเข้ากับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองอีกครั้ง นับแต่กรณีนาฬิกายืมเพื่อนของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

“ปปช. ควรออกมาชี้แจงประชาชน

คำตัดสินของ ปปช. กรณี พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน  โดยมีคำแถลงเป็นเอกสารจาก ปปช.ถึงเหตุของการยกคดีเพียงไม่กี่บรรทัดว่า เนื่องจากเป็นบ้านที่สร้างไม่เสร็จและขาดเจตนาในการไม่แจ้งนั้น  น่าจะไม่เพียงพอที่จะทำให้สังคมเชื่อถือ แถมยังเป็นการตอบย้ำให้เห็นถึงการทำงานที่เอนเอียงเข้ากับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองอีกครั้ง นับแต่กรณีนาฬิกายืมเพื่อนของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 

เราเชื่อว่า การลงมติถึง 8:1 ในกรณีดังกล่าว ต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอ และสมควรตั้งโต๊ะแถลงต่อประชาชนให้เกิดความเข้าใจ  มิเช่นนั้นคนจะยิ่งเชื่อว่า องค์กรนี้ไม่มีประโยชน์ในการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปปช. ที่เป็นตัวบุคคลมาแล้วไป แต่ศักดิ์ศรีแห่งองค์กรอิสระต้องรักษาไว้  อย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆ  ที่ออกเอกสาร หรือให้ จนท.มาแถลงแล้วจบ”

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)