ลงทะเบียนฉีด วัคซีนโควิด 19 ถึงคิวคนวัย 18 – 59 ปี เริ่ม 31 พ.ค.

ทั่วไป

96,594 VIEWS

กระทรวงสาธารณสุขจะเปิดให้ ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี สามารถลงทะเบียน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่วงหน้าได้ เริ่มวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่าน ‘หมอพร้อม’ ระบุสาเหตุ ‘หมอพร้อม’ ยังไม่พร้อมเปิดให้กลุ่มประชาชนทั่วไปจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้าได้ตอนนี้ เพราะต้องให้เวลาโรงพยาบาลต่างๆ เปิดระบบจองคิวในกลุ่มประชาชนทั่วไปก่อน พร้อมเสนอทางเลือกให้จองผ่านโรงพยาบาลที่มีสิทธิรักษา รวมถึงวิธีตามที่แต่ละจังหวัดประกาศก็ได้

*** อัพเดตล่าสุด 26 พ.ค. 2564 >> ด่วน! นายกฯ สั่งเบรก ‘หมอพร้อม’ แล้ว! ปรับแผนให้จังหวัดกระจายวัคซีนแทน *** 

โฆษก ศบค. แถลง ระงับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่าน ‘หมอพร้อม’ ไปก่อน โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. ได้สั่งการให้ปรับแผนเพิ่มทางเลือกให้แต่ละจังหวัดดูแลการกระจายวัคซีนแทน โดยให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นของแต่ละจังหวัดแทน เช่น ระบบลงทะเบียน ‘ไทยร่วมใจ’ ของกรุงเทพมหานคร หรือ ระบบลงทะเบียน ‘ภูเก็ตต้องชนะ.com‘ ของจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

ประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี เตรียม ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ 31 พ.ค. 2564

กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี เป็นกลุ่มเป้าหมายระยะที่สอง ต่อจากกลุ่มผู้สูงอายุและบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายระยะแรกที่กระทรวงสาธารณะสุขได้เปิดให้จองคิวฉีดวัคซีนไปแล้วก่อนหน้านี้

สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ จะสามารถเริ่มจองคิวรับวัคซีนผ่านไลน์หมอพร้อมได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และจะเริ่มฉีดวัคซีนจริงภายในเดือนสิงหาคม 2564

‘หมอพร้อม’ ยังไม่พร้อม เพราะต้องรอให้ ร.พ. เปิดระบบจองคิว ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อน

กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยสาเหตุที่กลุ่มประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถคิว ฉีดวัคซีนโควิด ล่วงหน้าผ่าน LINE ‘หมอพร้อม’ ได้ในขณะนี้ เป็นเพราะต้องให้เวลาโรงพยาบาลต่างๆ เปิดระบบจองคิวในกลุ่มประชาชนทั่วไปก่อน

อย่างไรก็ดี นอกจากการจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้าผ่านไลน์ หมอพร้อม แล้ว ประชาชนทั่วไปยังสามารถติดต่อ โรงพยาบาลที่มีสิทธิรักษา รวมถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

นอกจากนี้ กรมควมคุมโรคร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจะร่วมกันดำเนินการเปิดจุดฉีดวัคซีนโควิดด้วยวิธี walk in โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามที่แต่ละจังหวัดประกาศกำหนด

ขั้นตอนการลงทะเบียน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน LINE หมอพร้อม สำหรับ ประชาชนทั่วไป

 1. ไปที่แอปพลิเคชั่น LINE
 2. กดเพิ่มเพื่อน
 3. กด link นี้ หมอพร้อม LINE Official Account แล้วเพิ่มเพื่อน
 4. ลงทะเบียนบัญชีใช้งานหมอพร้อม โดยต้องกรอกชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล และเลขเลเซอร์หลังบัตรประชาชน (หากเป็นบัตรแถบแม่เหล็ก ให้เลือกเป็นบัตรแถบแม่เหล็กและไม่ต้องกรอกเลขเลเซอร์หลังบัตรฯ)
 5. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ไลน์จะแจ้งว่า “ลงทะเบียนสำเร็จ” จากนั้นให้กดปุ่ม “ลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม” ระบบจะพามาที่หน้า “ข้อมูลผู้ใช้งาน” ให้กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์”
 6. เมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้ว พบว่ามีสิทธิ์จองคิวฉีดวัคซีน ระบบจะแจ้งว่า “มีสิทธิ์ฉีดวัคซีน”
 7. หากต้องการจองคิวฉีดวัคซีน ให้กด “จอง” > กด “รับสิทธิ์” แล้วทำแบบคัดกรอง โดยระบบจะให้ตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ หากไม่ตรงกับข้อใดเลย สามารถข้ามได้ > กด “บันทึก”
 8. หน้าจอจะแสดงผลว่า “บันทึกข้อมูลการคัดกรองเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว” กด “ถัดไป” > กด “ยินยอม”
 9. ระบบจะพามาที่หน้า “จองฉีดวัคซีนโควิด 19” เลือกโรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน > กดบันทึก
 10. เมื่อจองวัน เวลาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่า “จองฉีดวัคซีนสำเร็จแล้ว” คุณสามารถปิดหน้านี้ได้ทันที และสามารถกลับมาตรวจสอบโรงพยาบาล วัน เวลา ที่จองได้ หรือขอเปลี่ยนการจองในภายหลังได้
 11. ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วัน ‘หมอพร้อม’ แจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ให้ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

LINE “หมอพร้อม” ช่องทาง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดสำหรับ ประชาชนทั่วไป โดยกระทรวงสาธารณสุข

หมอพร้อม เป็น LINE Official Account (LINE OA) ของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับ ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการ จองคิวฉีดวัคซีนโควิด ล่วงหน้า โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 ซึ่งประชาชนสามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้ผ่านไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในระยะแรกได้เปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวก่อน 7 กลุ่มโรคเท่านั้น ส่วนประชาชนทั่วไปที่อายุ 18-59 ปี และสุขภาพแข็งแรงดี (ไม่มีบันทึกประวัติ 7 กลุ่มโรคประจำตัว) จะได้สิทธิ์จองคิวฉีดวัคซีนเข็มแรกในระยะต่อไป ซึ่งจะเริ่มจองคิวได้ภายวันจันทร์ 31 พฤษภาคม 2564

จองคิวผ่านหมอพร้อมแล้วสามารถเปลี่ยนคิวฉีดวัคซีนได้หรือไม่?

กรณีจองแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนเวลาที่จองไว้ สามารถทำได้โดยให้เลือกเมนูข้อมูลการจองฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 และเปลี่ยนเวลาการจองโดยต้องระบุวัน เวลาใหม่ จากนั้นระบบจะส่งข้อความยืนยันนัดหมายใหม่มาให้อีกครั้ง

แอปหมอพร้อม Official สำหรับ iOS และ Android

แอปพลิเคชั่นหมอพร้อมเป็นทางเลือกสำหรับจองคิวฉีดวัคซีนนอกเหนือจาก LINE หมอพร้อม สามารถติดตั้งในโทรศัพท์ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

เบอร์ติดต่อกรณีมีข้อสังสัยเรื่องการใช้งานจองคิวฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้หมอพร้อม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-792-2333 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 – 17.00 น.

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดทางเพจหมอพร้อมบน Facebook ได้อีกช่องทาง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)