มีประกันสังคมอยู่แล้ว ประกันสุขภาพ จำเป็นแค่ไหน?

ลดหย่อนภาษี

28,917 VIEWS

คนทำงานหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับสิทธิประกันสังคมอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้ยังมีความกังวลอยู่ว่า สิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมนั้นจะเพียงพอกับความเสี่ยงของสุขภาพในอนาคตหรือไม่ เราจำเป็นที่จะต้องหาประกันสุขภาพเพื่อรองรับความเสี่ยงนั้นไว้หรือเปล่า มาหาคำตอบไปพร้อมๆ กับ iTAX ดีกว่า

ว่าด้วยเรื่อง สิทธิประกันสังคม

ทำความเข้าใจกันก่อนว่า ประกันสังคม หรือ กองทุนประกันสังคม เป็นการสร้างหลักประกันในการใช้ชีวิตของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ถ้าจะพูดว่า ประกันสังคมถือเป็นการประกันภัยรูปแบบหนึ่ง ก็อาจจะไม่ผิดมากนัก

เพราะจุดประสงค์หลักของประกันสังคม คือ

ต้องการให้ผู้ที่ส่งเงินสมทบหรือผู้ประกันตน มีหลักประกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นการขยายโอกาสทางการรักษาพยาบาลและการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่องแก่ผู้ประกันตนนั่นเอง โดยประกันสังคมทำหน้าที่เป็นหลักประกันในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากอาการเจ็บป่วย ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ เสียชีวิต การคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เป็นต้น

สิทธิประกันสังคม กับการรักษาพยาบาล

จริงอยู่ที่ ประกันสังคมให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลด้วย แต่ผู้ประกันตนจำเป็นที่จะต้องรู้ว่า สิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมนั้น เป็นเพียงสิทธิรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งโรคที่อยู่ในความคุ้มครองและสามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษานั้น จะเป็นไปตามประกาศของหน่วยงานประกันสังคม และจะใช้สิทธิได้เท่าที่ประกันสังคมกำหนดไว้

ว่าด้วยเรื่อง ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ การประกันภัยที่บริษัทประกันตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้ประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยโรคภัย หรืออุบัติเหตุ ซึ่งประกันสุขภาพจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

 • ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม (ข้อมูลจาก www.oic.or.th)

ประกันสุขภาพ กับความคุ้มครองที่ได้รับ

ประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองเมื่อคุณมีเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ไม่ว่าการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นจะเป็นการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็ตาม นอกจากคุ้มครองอาการเจ็บป่วยแล้ว ประกันสุขภาพยังครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลด้วย ไม่ว่าจะเป็น

 • ค่าห้องและค่าอาหาร (กรณีผู้ป่วยใน)
 • ค่าบริการทั่วไป
 • ค่าใช้จ่ายกรณีรักษาพยาบาลฉุกเฉินหลังการเกิดอุบัติเหตุ
 • ค่าใช้จ่ายการผ่าตัด, ค่าใช้จ่ายการปรึกษาแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายแผนกผู้ป่วยนอก
 • ค่าใช้จ่ายการคลอดบุตร (ในกรณีที่ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอการคลอด)
 • ค่าใช้จ่ายทันตกรรม (ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทันตแพทย์)
 • ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพักรักษาตัว (ประกันชดเชยรายได้)

** ความคุ้มครองข้างต้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่คุณเลือกใช้ และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน


มีประกันสังคมอยู่แล้ว ประกันสุขภาพจำเป็นแค่ไหน?

นี่คงเป็นคำถามที่หลายๆคนพยายามหาคำตอบเรื่องความสำคัญของประกันสังคมและประกันสุขภาพอย่างแน่นอน เพราะคนส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่า ในทุกๆเดือนที่เราต้องจ่ายเงินเข้าประกันสังคมนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่เต็มใจ (ใครๆก็ไม่อยากถูกหักค่าประกันสังคมทุกเดือน)

แต่ในส่วนของการทำประกันสุขภาพนั้นแตกต่างกัน เพราะทุกคนมักจะรู้สึกว่า ความคุ้มครองในส่วนนี้เราสามารถเลือกเองได้ว่าอยากมีหรือไม่ และหากใครตัดสินใจทำประกันสุขภาพพวกเขาเหล่านั้นจะรู้สึกว่า นี่เป็นค่าใช้จ่ายที่เต็มใจมากกว่านั่นเอง

แต่ถ้าว่ากันตามหลักความจริงแล้ว เราอาจจะต้องบอกว่า การนำประกันสังคมและประกันสุขภาพมาเทียบว่าแบบไหนคุ้มกว่า หรือดีกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกนัก จริงอยู่ที่ทั้งประกันสังคมและประกันสุขภาพนั้นเป็นหลักประกันด้านสุขภาพ(เกือบ)เหมือนกัน แต่ในความเหมือนนั้นก็ยังมีความต่างอยู่มากเลยทีเดียว และหากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่มีสิทธิประกันสังคมอยู่แล้ว และอยากรู้ว่า เราต้องการความคุ้มครองจากประกันสุขภาพเพิ่มหรือไม่ เราอยากให้คุณลองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่า

 • คุณพอใจกับสิทธิรักษาพยาบาลที่ประกันสังคมมีให้มากแค่ไหน?

เพราะความพอใจเป็นเรื่องสำคัญ ก่อนตัดสินใจจะซื้อประกันสุขภาพคุณควรสำรวจความต้องการของตัวเองเป็นอันดับแรกเลยว่า คุณต้องการหลักประกันด้านสุขภาพมาก – น้อยแค่ไหน, (คุณสามารถเช็กสิทธิรักษาพยาบาลของประกันสังคมได้ที่ เว็บไซต์ประกันสังคม : www.sso.go.th)

อย่างที่ได้บอกไปข้างต้นว่า สิทธิการรักษาพยาบาลที่ประกันสังคมมีให้นั้นเป็นเพียง สิทธิพยาบาลขั้นพื้นฐาน และมีขั้นตอนการรักษาและข้อกำหนดที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และหากอาการเจ็บป่วยของคุณไม่ใช่อาการเร่งด่วน หรือไม่ใช่การเข้ารักษาตัวกรณีฉุกเฉิน คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการรอคิวเพื่อเข้าพบแพทย์สักหน่อย และในส่วนของยานั้น หากคุณต้องใช้ยาที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองของประกันสังคม คุณอาจจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเอง

ในทางกลับกันหากคุณมีประกันสุขภาพ (ไม่ว่าจะเป็น ประกันสุขภาพตนเอง หรือ ประกันสุขภาพกลุ่มของบริษัท) เมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือต้องการพบแพทย์ คุณจะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลตามความเห็นของแพทย์และศักยภาพของเทคโนโลยีที่โรงพยาบาลมี

และไม่ว่าคุณจะไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ด้วยอาการฉุกเฉินหรือไม่ คุณสามารถเข้าพบแพทย์ได้แทบจะทันที (ต่อให้ต้องรอคิวก็ใช้เวลาน้อยกว่ารอคิวตามสิทธิ์ประกันสังคม) และหากมีเหตุให้ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล คุณอาจจะได้พักห้องพิเศษ หรือในแผนประกันสุขภาพบางแผน คุณอาจจะได้รับการชดเชยรายได้ด้วย (ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่ระบุในแผนประกันที่คุณเลือก)

 • ทำประกันสุขภาพ ยังใช้สิทธิประกันสังคมได้ไหม?

หากใครกำลังกังวลว่า ถ้าซื้อประกันสุขภาพแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้นั้น เราขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า เมื่อคุณตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ คุณยังสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลที่ประกันสังคมมีให้ได้ตามเดิม และสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมและประกันสุขภาพร่วมกันได้

และหากคุณสำรวจตัวเองเสร็จเรียบร้อยและพบว่า ความคุ้มครองที่ประกันสังคมมีให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคุณและอยากได้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่ประกันสังคมมีให้ เราแนะนำให้คุณเริ่มต้นพิจารณาแผนประกันสุขภาพได้เลย แต่หากคุณยังไม่มีแผนประกันสุขภาพในใจ ลองให้ iTAX Market ช่วยค้นหาแผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับคุณที่สุด เรารับรองเลยว่า คุณจะได้รับประกันสุขภาพที่ตรงกับความต้องการและราคาที่ตรงใจอย่างแน่นอน!

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)