“ประกันสังคม” ยังไม่ปรับ เงินสมทบ ม.33 เป็น 875 บาท

ทั่วไป

2,454 VIEWS

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยัน ยังไม่มีการปรับเงินสมทบ ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 จาก 750 เป็น 875 บาทต่อเดือนแต่อย่างใด ย้ำเป็นข้อมูลเท็จ

5 มกราคม 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการเผยแพร่ข่าวเรื่องสำนักงานประกันสังคมเตรียมเก็บเพิ่ม จาก 750 เป็น 875 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่มกราคม 2567 นั้น เป็นข้อมูลเท็จ ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมยังคงจัดเก็บเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 จากฐานคำนวณค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท โดยจะเป็นเงินไม่เกิน 750 บาท ไม่มีการปรับเป็น 875 บาท ต่อเดือนตามที่กล่าวอ้าง

“ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือติดต่อสายด่วน 1506”

สรุป อัตราเงินสมทบ ประกันสังคม ม.33 ล่าสุด ปี 2567 ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ปี 2567 อัตราเงินสมทบของลูกจ้าง ลูกจ้างสมทบสูงสุด อัตราเงินสมทบของนายจ้าง นายจ้างสมทบสูงสุด
ช่วงเวลาปกติ 5% ฿750 5% ฿750
ม.ค. 2567 5% ฿750 5% ฿750
ก.พ. 2567 5% ฿750 5% ฿750
มี.ค. 2567 5% ฿750 5% ฿750
เม.ย. 2567 5% ฿750 5% ฿750
พ.ค. 2567 5% ฿750 5% ฿750
มิ.ย. 2567 5% ฿750 5% ฿750
ก.ค. 2567 5% ฿750 5% ฿750
ส.ค. 2567 5% ฿750 5% ฿750
ก.ย. 2567 5% ฿750 5% ฿750
ต.ค. 2567 5% ฿750 5% ฿750
พ.ย. 2567 5% ฿750 5% ฿750
ธ.ค. 2567 5% ฿750 5% ฿750
รวม   ฿9,000   ฿9,000

หมายเหตุ: อัตราประกันสังคม 2567 นี้อยู่ที่อัตรา 5% แต่สูงสุดไม่เกินเดือนละ 750 บาท การส่งเงินสมทบประกันสังคม ม.33 ตลอดทั้งปี 2567 ทำให้ลูกจ้างจะใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมเพื่อคำนวณภาษีสำหรับปีภาษี 2567 ได้สูงสุด 9,000 บาท

ปรับอัตราประกันสังคมตามกม.ปัจจุบันแล้ว

iTAX paystation โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ อัพเดตประกันสังคมให้อัตโนมัติ

ติดต่อ 062-486-9787

แอป iTAX ปรับเพดานสิทธิลดหย่อนประกันสังคม 2567 ตามกฎหมายปัจจุบันแล้ว

ลูกจ้างจะใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมเพื่อคำนวณภาษีสำหรับปีภาษี 2567 ได้สูงสุด 9,000 บาท ซึ่งแอป iTAX ได้ปรับเพดานสิทธิลดหย่อนประกันสังคม 2567 ให้เรียบร้อยแล้ว » ดาวน์โหลดฟรี

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)