ประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000 บาท เข้าบัญชีเดือน พ.ย. 2565

ทั่วไป

ครม.เห็นชอบ ประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ใช้วงเงิน 81,200 ล้านบาท โอนเงินเข้าบัญชีปลายเดือน พฤศจิกายน 2566 เตรียมดัน ข้าวโพด ยาง มันสัมปะหลัง ปาล์ม เป็นคิวต่อไป

15 พฤศจิกายน 2565 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการ “ประกันรายได้ข้าว (โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4) โดยใช้วงเงินประมาณ 81,200 ล้านบาท

ครม.อนุมัติ ประกันรายได้ข้าว ปีที่ 4 วงเงิน 81,200 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ก้อน

โครงการ ประกันรายได้ข้าว วงเงินประมาณ 81,200 ล้านบาท จะถูกแบ่งไปใช้ดังนี้

  • ก้อนแรก เงินส่วนต่างประมาณ 18,700 ล้านบาท
  • ก้อนที่สอง มาตรการคู่ขนานยามที่ข้าวออกมาเยอะจะให้สต๊อกข้าวเก็บไว้ทั้งชาวนาและโรงสีมีเงินช่วยเหลือ จะช่วยให้ราคาข้าวไม่ต่ำลง วงเงินประมาณ 7,500 ล้านบาท และ
  • ก้อนที่สาม เงินประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000 ประมาณ 55,000 ล้านบาท

คาด ‘ประกันรายได้ข้าว’ เริ่มจ่ายได้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า คาดว่าจะจ่ายได้หลังจากที่บอร์ด ธ.ก.ส. มีมติเพราะต้องโอนเงินเข้าตรงบัญชีชาวนา คาดว่าจะเป็นประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน จะจ่ายเงินส่วนต่างได้รวมทั้งไร่ละ 1,000 ด้วย มี 33 งวด เกษตรกรที่คอยอยู่ให้สบายใจได้ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแล้วทุกข้อ ส่วนประกันรายได้ปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตนได้ลงนามเสนอเข้า ครม.แล้ว รอขั้นตอนกระบวนการที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาเท่านั้น

“แต่สำหรับทั้งปาล์ม ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ตอนนี้เกือบจะต้องไม่จ่ายเงินส่วนต่างแล้ว เพราะราคาดีกว่ารายได้ที่ประกันเยอะ เช่น ปาล์มประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท/กก. ตอนนี้ราคาประมาณ 7 บาท/กก. โดยเฉลี่ย ส่วนมันสำปะหลังประกันที่ 2.50 บาท/กก. ตอนนี้ 3 บาทกว่าต่อกิโลกรัม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท ตอนนี้ 11-12 บาท/กก. ซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ดีมาเป็นปีแล้ว ถ้าเสนอเข้า ครม.พิจารณาแค่เห็นชอบในหลักการ ส่วนเม็ดเงินอาจจะไว้ใช้ยามที่เกิดอุบัติเหตุราคาตกจริง อย่างน้อยก็มีประกันรายได้ช่วย” นายจุรินทร์กล่าวทิ้งท้าย

‘คลัง’ เผย อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ส่งผลให้สัดส่วนหนี้เกือบชนเพดานหนี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 จำนวน 81,265.91 ล้านบาท แล้ว โดยแบ่งเป็น วงเงินงบประมาณตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังแห่งรัฐ ที่ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำรองจ่าย จำนวน 66,040.91 ล้านบาท และตั้งงบประมาณของกรมการข้าว เพื่อใช้ในการลดต้นทุนการผลิต จำนวน 15,525 ล้านบาท

ทั้งนี้ หลังจากอนุมัติวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2565/2566 แล้ว จะทำให้สัดส่วนหนี้ในมาตรา 28 อยู่ที่เกือบ 32% หรือเกือบชนเพดานหนี้พอดี

นอกจากนี้ ครม.ยังได้ขยายเวลามาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล จำนวนลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึง 20 มกราคม 2566 ซึ่งจะทำให้กระทรวงการคลังสูญเสียรายได้การจัดเก็บงบประมาณอีกไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)