วันหยุดราชการ 2567 – ปฏิทินวันหยุดราชการ อัปเดตล่าสุด

ภาษี

3,950 VIEWS

วันหยุดราชการ 2567 ปฏิทิน วันหยุดราชการ 2567 โดยเรียงลำดับตามปฏิทินของแต่ละเดือน ดังนี้

มกราคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 – วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์ 2567

 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 – วันมาฆบูชา
 • วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 – วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

มีนาคม 2567

 • ไม่มีการประกาศวันหยุด

เมษายน 2567

 • วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 – วันจักรี (วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์)
 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 – วันหยุดชดเชยวันจักรี
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 – วันหยุดราชการกรณีพิเศษ* (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2567)
 • วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 – วันสงกรานต์
 • วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 – วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 – วันสงกรานต์
 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567  – วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

หมายเหตุ: วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2566 แบบกระดาษวันสุดท้าย และวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2566 ผ่านระบบออนไลน์วันสุดท้าย

พฤษภาคม 2567

 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 – วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 – วันฉัตรมงคล
 • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 – วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 – วันวิสาขบูชา

มิถุนายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 – วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กรกฎาคม 2567

 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 – วันอาสาฬหบูชา
 • วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 – วันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 – วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 – วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 – วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

กันยายน 2567

 • ไม่มีการประกาศวันหยุด

หมายเหตุ: วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2567 แบบกระดาษวันสุดท้าย

ตุลาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567 – วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567 – วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567 – วันปิยมหาราช

หมายเหตุ: วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2567 ผ่านระบบออนไลน์วันสุดท้าย

พฤศจิกายน 2567

 • ไม่มีการประกาศวันหยุด

ธันวาคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 – วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
 • วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 – วันรัฐธรรมนูญ
 • วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 – วันสิ้นปี
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)