ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนทหารกองประจำการ ประจำปี 2567

ทั่วไป

5,954 VIEWS

ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ ผ่านระบบ e-Social Welfare เพื่อให้ข้าราชการทหารกองเกินทราบกำหนดว่าเงินที่ตนมีสิทธิ์ได้รับในปี 2567 โอนเข้าบัญชีวันไหน

ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนทหารกองประจำการ ปี 2567

กรมบัญชีกลางได้เผยแพร่ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนทหารกองประจำการ ผ่านระบบ e-Social Welfare ประจำเดือน มกราคม 2566 – ธันวาคม 2566 โดยมีกำหนดการจ่ายเงินเข้าบัญชี ดังนี้

เงินเดือนทหารกองประจำการ ผ่านระบบ e-Social Welfare ประจำปี 2567

มกราคม 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

กุมภาพันธ์ 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567

มีนาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

เมษายน 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

พฤษภาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

มิถุนายน 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

กรกฎาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567

สิงหาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567

กันยายน 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2567

ตุลาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567

พฤศจิกายน 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567

ธันวาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 8 มกราคม 2568

เงินเดือนทหารกองประจำการต้องเสียภาษีด้วย

เงินเดือนทหารกองประจำการเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเงินเดือนพนักงานเอกชนทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 1) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเหมือนพนักงานเอกชนเช่นกัน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)