ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนทหารกองประจำการ ประจำปี 2566

ทั่วไป

42,158 VIEWS

ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ ผ่านระบบ e-Social Welfare เพื่อให้ข้าราชการทหารกองเกินทราบกำหนดว่าเงินที่ตนมีสิทธิ์ได้รับในปี 2566 โอนเข้าบัญชีวันไหน

ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนทหารกองประจำการ ปี 2566

กรมบัญชีกลางได้เผยแพร่ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนทหารกองประจำการ ผ่านระบบ e-Social Welfare ประจำเดือน มกราคม 2566 – ธันวาคม 2566 โดยมีกำหนดการจ่ายเงินเข้าบัญชี ดังนี้

เงินเดือนทหารกองประจำการ ผ่านระบบ e-Social Welfare ประจำปี 2566

มกราคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

กุมภาพันธ์ 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

มีนาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566

เมษายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566

พฤษภาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

มิถุนายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

กรกฎาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566

สิงหาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

กันยายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

ตุลาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

พฤศจิกายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

ธันวาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567

เงินเดือนทหารกองประจำการต้องเสียภาษีด้วย

เงินเดือนทหารกองประจำการเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเงินเดือนพนักงานเอกชนทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 1) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเหมือนพนักงานเอกชนเช่นกัน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)