บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2565 ช่วยค่าอะไรบ้าง?

ทั่วไป

19,479 VIEWS

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2565 รัฐบาลย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม ยังได้รับสิทธิ วงเงินซื้อสินค้า โครงการเพิ่มกำลังซื้อ วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม มาตรการช่วยค่าไฟ-ค่าน้ำ

ตุลาคม 2565 – ..ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียน  วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวน 19,381,909 รายนั้น ขอเน้นย้ำกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่แม้บางมาตรการจะสิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 แต่รัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

เงินช่วยเหลือตามมาตรการที่ผู้ถือเดิมยังได้รับสิทธิในเดือนตุลาคม 

 1. วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน 
 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อ คนละ 200 บาทต่อเดือน 
 3. วงเงินซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรคนจนทั่วไป 100 บาท ต่อเดือนเป็นเวลาเดือน
 4.  วงเงินซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับร้านค้า หาบเร่ แผงลอย 100 บาทต่อเดือนเป็นเวลา เดือน
 5. มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีได้ขยายระยะเวลาไปถึง 7 เดือน คือตั้งแต่ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566)
  • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี
  • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
  • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด
 6. มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีได้ขยายระยะเวลาไปถึง 7 เดือน คือตั้งแต่ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566)
  • ช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
  • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง 
  • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยและทุ่มเทให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ควบคู่ไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว เพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า ส่วนจะมีมาตรการใดๆ ออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐเท่านั้น” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2565 ผู้ถือบัตรฯ เดิมยังคงได้รับสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐ ได้แก่ วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน  โครงการเพิ่มกำลังซื้อ คนละ 200 บาทต่อเดือน วงเงินซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรคนจนทั่วไป 100 บาท ต่อเดือนเป็นเวลาเดือน วงเงินซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับร้านค้า หาบเร่ แผงลอย 100 บาทต่อเดือนเป็นเวลา เดือน

และมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี ส่วน กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เว้นแต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด   

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน  กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง  เว้นแต่กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด  ทั้งนี้ รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีได้ขยายระยะเวลาไปถึง 7 เดือน คือตั้งแต่ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)