บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เช็คเงินเข้า 1 ม.ค. 65

ทั่วไป

36,886 VIEWS

เช็คเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด (บัตรคนจน) ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

เดือนมกราคม 2565 กรมบัญชีกลาง มีกำหนดการโอนเงินตามเงื่อนไขต่างๆ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน โดยวางไทม์ไลน์ไว้ดังต่อไปนี้

กำหนดการจ่ายเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด มกราคม 2565

1 มกราคม 2565

 • วงเงินซื้อสินค้า 200 และ 300 บาท (ทั้งนี้ วงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาทที่ ครม. เคยอนุมัติจ่ายเพิ่มให้ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2564 นั้น หมดเขตการจ่ายเงินไปแล้วเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2564)
 • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป)

18 มกราคม 2565 

 • เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง 

ส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

22 มกราคม 2565 

 • โอนเงินเบี้ยความพิการรับเงิน 1,000 บาท
  เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงเดือน กันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน    
  สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย และสะสมในเดือนถัดไปได้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565

ในปี 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ตรงจุดมากขึ้น ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้นไว้ดังนี้

 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท
 3. ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
 4. ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
 5. ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
 6. ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่
 7. หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)