บอร์ด ”ประกันสังคม” มีมติ ปรับลดอัตราเงินสมทบ ต.ค.-ธ.ค. 65

ทั่วไป

2,025 VIEWS

บอร์ด “ประกันสังคม” มีมติเห็นชอบ ปรับลดอัตราเงินสมทบ ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง เหลือฝ่ายละ 3% จากเดิม 5% เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2565 เพื่อลดภาระให้กับนายจ้างจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ รอชงเข้า ครม. เห็นชอบสัปดาห์หน้า

16 กันยายน 2565 – นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบการปรับค่าแรงขั้นต่ำใหม่ (กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ) ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.02 ซึ่งจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น

กระทรวงแรงงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระนายจ้าง จึงเตรียมมาตรการลดเงินสมทบมาตรา 33 ให้เหลือ 3% (จากเดิมที่จัดเก็บในอัตรา 5%) ให้ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2565

ปรับลดประกันสังคม ไม่กระทบกองทุนชราภาพ

นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลของการลดส่งเงินสมทบจะไม่กระทบต่อกองทุนชราภาพ แต่จะมีผลต่อเม็ดเงินของกองทุนประกันสังคมที่จะใช้ไปลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรตอบแทนเข้ากองทุนลดลงประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาท แต่ยังมองว่าคุ้มค่าเพราะเป็นการทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้มีการจับจ่าย เศรษฐกิจเดินได้

รอเสนอ ลดประกันสังคม เข้า ครม. สัปดาห์หน้า

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม เปิดเผยว่า เพื่อลดภาระให้กับนายจ้างจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่ (13 กันยายน 2565) มีมติเห็นชอบปรับลดเงินสมทบทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เหลือฝ่ายละ 3% โดยจะให้มีผลในงวดค่าจ้างเดือนตุลาคมธันวาคม 2565 เป็นระยะเวลา 3 เดือน และจะนำเรื่องนี้เข้า ครมในสัปดาห์หน้าเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

Update อัตราประกันสังคมอัตโนมัติตามกฎหมายใหม่

iTAX paystation จัดการภาษีเงินเดือนให้อัตโนมัติ ปรับอัตราเงินสมทบประกันสังคมได้เองทันที

สอบถามค่าบริการ

คาดการณ์อัตราเงินสมทบประกันสังคม 2565 หาก ประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบ ตามที่เสนอ

ปี 2565 อัตราเงินสมทบของลูกจ้าง ลูกจ้างสมทบสูงสุด อัตราเงินสมทบของนายจ้าง นายจ้างสมทบสูงสุด
ช่วงเวลาปกติ 5% ฿750 5% ฿750
ม.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
ก.พ. 2565 5% ฿750 5% ฿750
มี.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
เม.ย. 2565 5% ฿750 5% ฿750
พ.ค. 2565  1% ฿150 1% ฿150
มิ.ย. 2565 1% ฿150 1% ฿150
ก.ค. 2565 1% ฿150 1% ฿150
ส.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
ก.ย. 2565 5% ฿750 5% ฿750
ต.ค. 2565 (รอมติ ครม.) 3% ฿450 3% ฿450
พ.ย. 2565 (รอมติ ครม.) 3% ฿450 3% ฿450
ธ.ค. 2565 (รอมติ ครม.) 3% ฿450 3% ฿450
รวม   ฿6,300   ฿6,300

หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสมทบประกันสังคมตามนี้จนถึงสิ้นปี 2565 ลูกจ้างจะใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมเพื่อคำนวณภาษีสำหรับปีภาษี 2565 ได้สูงสุด 6,300 บาท

iTAX shop ลดหย่อนภาษี

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)