[LIVE] แถลงการณ์สำคัญ นายกรัฐมนตรี คืนนี้ (11 ต.ค. 2564 เวลา 20.30 น.)

ทั่วไป

นายกรัฐมนตรี เตรียมออก แถลงการณ์สำคัญ เริ่มคืนนี้ (11 ตุลาคม 2564) เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป ความยาวประมาณ 15 นาที

11 ตุลาคม 2564 – สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า วันนี้ เวลา 20.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะออกแถลงการณ์สำคัญผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทรท. (ทีวีพูล) โดยรับสัญญาณจาก ททบ.5 (แม่ข่าย) ความยาวประมาณ 15 นาที โดยขอความร่วมมือจากสื่อแขนงต่างๆนำเสนอข่าวเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน

[LIVE] นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์สำคัญ คืนนี้

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)