ทำไม ลงทะเบียนบัตรคนจน แล้ว “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์”?

ทั่วไป

2,019 VIEWS

สาเหตุที่ ลงทะเบียนบัตรคนจน โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 แล้วพบการแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” นั้น เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและข้อมูลครอบครัว ที่กรอกไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ต้องแก้ไขภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

‘คลัง’ พบคน ลงทะเบียนบัตรคนจน แล้ว “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เกือบ 1 ล้านราย

16 กันยายน 2565 – นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประกาศผล สถานะการลงทะเบียนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 วันแรก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มีข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนช่วงวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” มีจำนวนทั้งสิ้น 5.24 ล้านราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองทั้งสิ้น 4.28 ล้านราย และมี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” จำนวน 964,270 ราย

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการตรวจสอบลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือน มกราคม 2566

“สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

ส่วนผู้ลงทะเบียนอีก 964,270 ราย ที่พบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

 1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ สามเณร แม่ชี
 2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
 3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
 4. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
 5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
 6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
 7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
 8. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง และ
 9. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรสแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” กรณีอื่น ๆ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ โดยกรณีเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2565 สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ใน วันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียน

ทั้งนี้ ส่วนยอดลงทะเบียนล่าสุด ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ เวลา 09.00 น. พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 13.33 ล้านราย

กรณีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและข้อมูลครอบครัว ที่กรอกไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

หากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน แล้วพบว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและข้อมูลครอบครัว ที่กรอกไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียน หรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลหน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

ช่องทางตรวจสอบสิทธิบัตรประชารัฐ 2565

ทั้งนี้ ล่าสุดกระทรวงการคลัง ได้เผยแพร่ตารางประกาศผลการลงทะเบียน หรือ ผลการตรวจความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง โดยผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน สามารถตรวจสอบผลประกาศในแต่ละรอบ โดยนับจากวันที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนที่ครบถ้วน สำหรับช่วงเวลาประกอบด้วยดังนี้

รอบการตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (ประกาศทุกวันศุกร์)

รอบที่ 1

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565
 • ประกาศผลภายในวันที่ 16 กันยายน 2565

รอบที่ 2

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9 – 15 กันยายน 2565
 • ประกาศผลภายในวันที่ 23 กันยายน 2565

รอบที่ 3

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16 – 22 กันยายน 2565
 • ประกาศผลภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

รอบที่ 4

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2565
 • ประกาศผลภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565

รอบที่ 5

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565
 • ประกาศผลภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565

รอบที่ 6

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7 – 13 ตุลาคม 2565
 • ประกาศผลภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565

รอบที่ 7

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2565
 • ประกาศผลภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565

ผลการตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน

พิจารณาแล้วผ่านคุณสมบัติ

 • ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะต้องยืนยันตัวตนที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย โดยสามารถยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

พิจารณาแล้วยังไม่ผ่านคุณสมบัติ (สามารถยื่นเรื่องขอให้พิจารณาใหม่ได้)

 • ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถดำเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ให้พิจารณาใหม่ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนด เริ่มตั้งแต่ 9 – 31 มกราคม 2566

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. ไม่เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้
  • ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  • ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง
  • บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ
  • ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
  • ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
 4. ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)
 5. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)
 6. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือถ้ามีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
  • กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
   1. ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
    • กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา และ/หรือ ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
    • กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
   2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
    • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่หรือ
    • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
  • กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
   1. ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
    • กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว 
     • ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
     • ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
     • ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
     • ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
    • กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่
   2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
    • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือ
    • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่
 7. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 8. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ได้แก่ วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรคนจน 2565

 • คนในครอบครัวเดียวกัน เช่น สามี/ภรรยา ที่เป็นคู่สมรสกันก็สามารถลงทะเบียนได้ทั้งคู่ ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ ดังนั้น หากผ่านเกณฑ์คุณสมบัติก็มีสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับสิทธิทั้งสามีและภรรยา
 • ในการลงทะเบียนหากมีการบันทึกข้อมูล ในระบบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก ด้วยเหตุนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูล
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)