ทำไมสรรพากรกล้ายืนยัน รับเงิน ‘คนละครึ่ง’ ไม่ต้องเสียภาษี?

ทั่วไป

27,311 VIEWS

เงินที่ได้รับจากคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ไม่ต้องเสียภาษีแน่นอน

ตามที่มีสื่อบางแห่งตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลแจกเงินให้ประชาชนตามโครงการ คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงโครงการ เราไม่ทิ้งกัน และ โครงการ ‘กำลังใจ’ เป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่? ทางกรมสรรพากรสรุปเรียบร้อยแล้วว่าไม่ต้องเสียภาษี ส่วนเป็นเพราะอะไรนั้น ทีมงาน iTAX สรุปได้ดังนี้

  1. การแจกเงินทำให้ประชาชนมีเงินเพิ่มขึ้น จึงเป็น “เงินได้” ของผู้รับตามกฎหมาย ซึ่งโดยปกติต้องนำไปเสียภาษี
  2. แต่ก็มีรายได้หลายก้อนที่กฎหมายยกเว้นภาษีให้ เช่น เงินที่พ่อแม่ให้ลูก, เงินทำบุญให้พระภิกษุ, ถูกรางวัลจากล็อตเตอรี่ หรือ กำไรจากการขายหุ้นในตลาดหุ้น เป็นต้น
  3. การแจกเงินของโครงการ ‘คนละครึ่ง’ และ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ เป็นเงินได้ที่รัฐบาลมีแผนจะยกเว้นภาษีให้เช่นกัน ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอประกาศเป็นกฎหมายอีกที
  4. สุดท้ายนี้ กรมสรรพากรยืนยันว่าในที่สุดประชาชนที่ได้รับแจกเงินโครงการ ‘คนละครึ่ง’ และ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
  5. ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าและโรงแรมที่เข้าโครงการ ‘คนละครึ่ง’ และ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ยังคงเสียภาษีตามปกติ

กรมสรรพากรยืนยันอีกเสียง ไม่เสียภาษีแน่นอน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ใน ฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า

“คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว โดยให้กรมสรรพากรยกร่าง กฎหมายเสนอต่อไป แต่เนื่องจากมีการขยายมาตรการหลายครั้ง จึงต้องประมวลมาตรการทั้งหมดเพื่อร่าง กฎหมายเสนอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีในคราวเดียว โดยจะมีการยกเว้นภาษีสาหรับเงินที่ได้รับใน ปีภาษี 2563 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2564 และเงินได้ที่ได้รับในปีภาษี 2564 ซึ่งต้องยื่นแบบ แสดงรายการภาษีในปี 2565 ด้วย”

แล้วประชาชนต้องทำอย่างไรต่อ?

เมื่อเงินที่ได้รับจากโครงการ ‘คนละครึ่ง’ และ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ได้รับยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ประชาชนจึงไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม เหลือเพียงแค่รอกฎหมายประกาศยกเว้นภาษีเงินได้เท่านั้น

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)