ทำธุรกิจ SMEs ทำไมต้องมีบัญชีเดียว?

SME

3,818 VIEWS

สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการไม่สามารถมองข้ามได้คือ การจัดทำบัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจ และสิ่งหนึ่งดีๆ ที่กรมสรรพากรอยากบอกต่อสำหรับเจ้าของกิจการทั้งหลายก็คือ การทำธุรกิจแบบบัญชีเดียว และการทำธุรกิจแบบบัญชีเดียวจะดีกว่ายังไง? iTAX เอาคำตอบจากงาน เสี่ยงกว่ามั๊ย… ถ้าไม่ใช้บัญชีเดียว ที่กรมสรรพากรจัดขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มาฝาก

ธุรกิจแบบบัญชีเดียว คืออะไร?

ธุรกิจแบบบัญชีเดียว หรือ มาตรการบัญชีชุดเดียว คือ แนวทางที่ภาครัฐให้เจ้าของธุรกิจจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการเพียงชุดเดียว ซึ่งในอดีตเจ้าของกิจการบางประเภทมักจะทำบัญชีหลายชุด และมีผลทำให้ตัวเลขไม่ตรงเมื่อต้องยื่นภาษีกับกรมสรรพากร ทำให้กิจการมีความน่าเชื่อถือน้อยลง และส่งผลเสียต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ

ทำธุรกิจ SMEs ทำไมต้องใช้บัญชีเดียว?

จากข้อมูลของกรมสรรพากรพบว่า ในอดีตผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจหลายๆ รายมักจะจัดทำบัญชีในรูปแบบของ

 • มีบัญชีสำรอง ไม่เปิดเผยรายได้ที่แท้จริง
 • บัญชีกระจัดกระจาย ไม่มีความน่าเชื่อถือ
 • ขอเงินกู้เพื่อขยายกิจการได้ยาก

ซึ่งปัจจัยข้างต้น ส่งผลให้รัฐบาลทำงานลำบาก และทำให้รัฐต้องออกมาตรการเพื่อตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้ปัจจุบัน รัฐบาลออกมาตรการภาษีบัญชีเดียว มาเพื่อแก้ปัญหาการทำงานในฝั่งรัฐบาล และเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจ SMEs ให้สามารถเติบโตและมีกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้น และมีข้อกำหนดว่า

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เจ้าของกิจการขนาดย่อม (SME) จะต้องเข้าร่วมมาตรการบัญชีชุดเดียว  โดยเจ้าของกิจการที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี จะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอจดแจ้งบัญชีชุดเดียวกับกรมสรรพากร


ประโยชน์ของการทำบัญชีเดียว

หากอ้างอิงข้อความข้างต้น ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจหลายๆ คนอาจจะรู้สึกว่า มาตรการจัดทำบัญชีชุดเดียวของกรมสรรพากร นั้นออกมาเพื่อให้หน่วยงานรัฐทำงานได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชีชุดเดียวนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ

1. การทำบัญชีเดียว มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

 • ภาษี – เป็นรายได้เพื่อการพัฒนาประเทศ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลโดย Big Data & Data Analytics ส่งผลมีการจัดทำนโยบายและมาตรการส่งเสริมได้เหมาะสม
 • กฎหมาย การทำบัญชีชุดเดียวถือเป็นการสนับสนุนให้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร

2. การทำบัญชีเดียว มีประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการ

 • บัญชีเดียวช่วยให้เจ้าของธุรกิจประหยัดเวลามากขึ้น เพราะสามารถลงบัญชีได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องจัดทำบัญชีหลายเล่ม หรือ ไม่ต้องคอยปกปิดรายได้ และลดโอกาสผิดพลาดที่อาจเกิดจากการทำบัญชีหลายเล่ม
 • บัญชีเดียวทำให้งบการเงินโปร่งใส เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและนักลงทุนได้ค่อนข้างมาก
 • บัญชีเดียวช่วยให้วางแผนธุรกิจได้ง่ายขึ้น เพราะเจ้าของธุรกิจจะสามารถทราบได้ทันทีว่า สถานการณ์งบการเงินธุรกิจเป็นอย่างไร และต้องวางแผนสำหรับอนาคตอย่างไร และสามารถเพิ่มโอกาสการแข่งขันได้
 • การจัดทำบัญชีเดียว ช่วยเพิ่มโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ง่ายและเร็วขึ้น
 • บัญชีเดียวทำให้ธุรกิจมีโอกาสได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง
 • ลดความกังวลจากการถูกประเมินภาษีย้อนหลัง และไม่เสี่ยงต่อการต้องจ่ายเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม
 • ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐอย่างเต็มที่

ผลเสียที่อาจเกิดขึ้น หากธุรกิจของคุณมีหลายบัญชี

ผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะรู้สึกว่า ก็ทำธุรกิจแบบหลายบัญชีมาตลอด ไม่เห็นจะเคยมีปัญหาอะไร ที่กรมสรรพากรต้องพยายามผลักดันให้ธุรกิจทำบัญชี เพราะอยากบีบเก็บภาษีจากผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเท่านั้น เราอาจจะต้องบอกว่า แนวความคิดนี้อาจจะไม่ถูกมากนัก เพราะผลกระทบของการทำบัญชีหลายชุด อาจส่งผลเป็นวงกว้างกว่าที่คิด เช่น

 • ธุรกิจที่ใช้บัญชีหลายชุดอาจเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบบัญชีย้อนหลัง เพราะธุรกิจที่มีบัญชีมากกว่า 1 ชุด อาจจะทำให้เกิดความสับสนและมีการแสดงผลกำไร – ขาดทุนไม่ตรงตามสภาพจริงของกิจการ ส่งผลให้ธุรกิจของคุณอาจถูกเรียกตรวจสอบบัญชีย้อนหลังได้
 • เจ้าของธุรกิจจะไม่สามารถประเมินสถานการณ์ของธุรกิจได้ทันท่วงที และส่งผลให้โอกาสในการพัฒนาธุรกิจ และการเพิ่มโอกาสธุรกิจลดน้อยลง
 • โอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีข้อจำกัดมากขึ้น เพราะธนาคารและสถาบันการเงินมักจะมองว่า ธุรกิจที่มีการใช้บัญชีหลายชุดมีความเสี่ยง ทำให้คุณอาจจะไม่ได้รับเงินกู้ หรือได้รับเงินกู้ในอัตราที่ต่ำกว่าความต้องการ
 • ธุรกิจที่ใช้บัญชีหลายชุด เสี่ยงต่อการถูกมองว่าหลบเลี่ยงภาษี แม้ว่าคุณจะยืนยันว่า ได้ทำการยื่นภาษีถูกต้องครบถ้วนก็ตาม แต่หากคุณทำธุรกิจโดยมีบัญชีมากกว่า 1 ชุด กรมสรรพากรจะจัดธุรกิจของคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงว่าจะมีการหลบเลี่ยงภาษีทันที แน่นอนว่า อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจในอนาคตด้วย
 • การใช้บัญชีหลายชุดส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่เพียงแต่ทำให้กิจการเสียภาพลักษณ์ หรือเจ้าของธุรกิจเสียเครดิตเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน และไม่สามารถประเมินภาพรวมของเศรษฐกิจเพื่อออกนโยบายสนับสนุนธุรกิจที่เหมาะสมได้

มาจนถึงตอนนี้ เราเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายๆ ท่านน่าจะพอเห็นประโยชน์ของการทำธุรกิจโดยการใช้บัญชุดเดียวกันบ้างแล้ว และสำหรับธุรกิจที่เคยยื่นภาษีผิดพลาดก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะหากคุณดำเนินการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร newstartup.rd.go.th ตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 – 30 มิ.ย. 62 คุณจะได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มและโทษทางอาญา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สรรพากรยกเว้นเบี้ยปรับ

แต่หากคุณยังไม่แน่ใจว่า ธุรกิจของคุณจะต้องเริ่มต้นจัดการบัญชีและภาษีให้ถูกต้องที่ตรงไหน สามารถติดต่อสอบถามค่าบริการ โทร. 062-486-9787 แล้วคุณจะรู้ว่าการจัดการบัญชีและภาษีธุรกิจ ง่ายกว่าที่คิดเยอะ!

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)