‘ทัวร์เที่ยวไทย’ รับ 5,000 บาท เที่ยวในประเทศ 1 ล้านสิทธิ์

ทั่วไป

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการใหม่ “ทัวร์เที่ยวไทย” แจกเงิน 5,000 บาท จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงครึ่งปีหลังและเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการ ‘ทัวร์เที่ยวไทย’

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย

  • ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ: คนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (จำกัด 1 สิทธิ ต่อ นักท่องเที่ยว 1 คน)
  • จำนวนผู้มีสิทธิ: 1 ล้านสิทธิ์
  • ระยะเวลาร่วมโครงการ: พฤษภาคม – สิงหาคม 2564
  • รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) 40% ของค่าใช้จ่ายแพ็กเกจนำเที่ยว แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน 
  • ผู้รับสิทธิจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ
  • ผู้ใช้สิทธิต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ผ่านบริษัททัวร์ที่ร่วมโครงการในวันธรรมดา (วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี) ไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน 
  • ผู้ใช้สิทธิสามารถเข้าเลือกโปรแกรมท่องเที่ยวได้ที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หลังจากที่เลือกโปรแกรมท่องเที่ยวเสร็จเรียบร้อยให้ติดต่อบริษัททัวร์ เพื่อชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง

ผู้ประกอบการมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย

  • ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ ต้องเป็นบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยกรมการท่องเที่ยว ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยบริษัททัวร์ 1 แห่ง รับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 1,000 ราย 
  • บริษัททัวร์ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงินจากผู้ใช้สิทธิด้วย

รัฐบาลคาด ทัวร์เที่ยวไป ฟื้นฟูธุรกิจภาคการท่องเที่ยวไทยได้

เพจ ไทยคู่ฟ้า ซึ่งเป็นเพจโฆษกของรัฐบาลเปิดเผยว่า รัฐบาลคาด “โครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูธุรกิจภาคการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสภาพคล่อง กระตุ้นการบริโภคภาคประชาชนผ่านการเดินทางภายในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้หลักของประเทศสูงถึง 17% ของ GDP”

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)