ทบทวนสิทธิเรารักกัน ม33 สำหรับผู้ได้รับแจ้งลงทะเบียนไม่สำเร็จ

ทั่วไป

4,269 VIEWS

ทบทวนสิทธิเรารักกัน ม33 กรณีลงทะเบียนไม่สำเร็จ และพบข้อความว่า “ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากท่านไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม” ผู้ลงทะเบียนสามารถขอทบทวนสิทธิใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยระบบจะปิดรับทบทวนสิทธิวันที่ 28 มีนาคม 2564 และจะประกาศผลการทบทวนสิทธิอีกครั้งในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยระบบจะโอนเงินให้กลุ่มทบทวนสิทธิเป็นจำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 12 เมษายน 2564

กรณีเช็คแล้วไม่ผ่าน ลงทะเบียนเรารักกันไม่สำเร็จ ยื่นขอ ทบทวนสิทธิเรารักกัน ได้หนึ่งอีกครั้ง

ผู้ลงทะเบียนบางคนพบข้อความหลังลงทะเบียนว่า “ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากท่านไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม” หรือภายหลังเมื่อประกาศผลการลงทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2564 แล้วนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนเรารักกันไม่สำเร็จสามารถขอทบทวนสิทธิได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยระบบจะปิดรับทบทวนสิทธิในวันที่ 28 มีนาคม 2564

ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิเรารักกัน

  1. ไปที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 
  2. กดปุ่ม “ทบทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง)
  3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อและนามสกุลภาษาไทย วันเดือนปีเกิดตามฐานข้อมูลบัตรประชาชน
  4. กดปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ์”
  5. รอประกาศทบทวนสิทธิอีกครั้งในวันที่ 5 เมษายน 2564

เมื่อยื่นขอทบทวนสิทธิเรารักกันเรียบร้อยแล้วให้รอประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิอีกครั้งในวันที่ 5 เมษายน 2564 หากได้รับสิทธิในรอบทบทวนสิทธิ จะโอนเงินให้กลุ่มทบทวนสิทธิในวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 4,000 บาท ทันที

แต่ถ้ายังไม่ได้รับสิทธิอยู่ในรอบทบทวนสิทธินี้อีก จะไม่สามารถขอทบทวนสิทธิใหม่อีกครั้งได้แล้ว

ผู้มีสิทธิรับเงิน เรารักกัน 4,000 บาท

ผู้มีสิทธิลงทะเบียน ‘ม33เรารักกัน’ ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 (เป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคม) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
  2. ไม่ได้เป็นแรงงานต่างด้าว
  3. มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  4. ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
  5. ไม่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ

เช็คสิทธิเรารักกัน

ลูกจ้างในระบบประกันสังคม (ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33) จะต้องลงทะเบียน ม33เรารักกัน ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 จากนั้นธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลการคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564

หากผ่านการคัดกรองแล้ว จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนใน 15 มีนาคม 2564 โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องกดใช้งานและกดยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายในวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 และจะเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ คนละครึ่ง และ ม33เรารักกัน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)