ตรวจหวย 30 ธันวาคม 2566 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั่วไป

5,065 VIEWS

เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตล่าสุดจากกองสลาก ตรวจหวย 30 ธันวาคม 2566 เรียงเบอร์ ตาม รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2566

รางวัลที่ 1

625544

รางวัลละ 6,000,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 5,970,000 บาท)

เลขหน้า 3 ตัว

600

648

เลขท้าย 3 ตัว

456

882

เลขท้าย 2 ตัว

89

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 1,990 บาท)

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

625543

625545

2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 99,500 บาท)

รางวัลที่ 2

5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 199,000 บาท)

022784 347596 937983 986207
997718

รางวัลที่ 3

10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 79,600 บาท)

096489 109948 168613 202356
324753 347959 539834 917331
965361 999781

รางวัลที่ 4

50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 39,800 บาท)

017093 031586 061387 062770
087425 112716 196276 213908
216574 218826 264505 270324
285584 291080 294950 303103
307357 308103 318481 322271
323314 333302 335395 339754
353244 391016 436978 487351
500526 514153 544533 555224
599501 622585 638360 639890
653552 687929 689101 740199
781132 831473 834659 846933
858164 862230 929098 952741
952872 973614

รางวัลที่ 5

100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 19,900 บาท)

002987 006418 010160 012060
020270 023257 030189 037190
048395 051040 066303 068280
085953 086608 090084 101839
109018 114828 121142 126498
129847 150028 151247 178923
182147 201844 206981 207878
208776 210659 216238 217586
227367 248471 270595 315908
321021 323109 324430 341258
365009 371548 375285 381221
381644 388050 391331 422045
428073 454119 454976 455558
463329 470513 478440 481143
508235 527162 539471 547674
548605 552463 570402 572947
587456 587873 604020 622745
647640 665273 680872 69452
6718011 766184 768814 793216
815537 817142 818211 856211
857282 887270 900077 910138
910562 916807 922937 927622
930152 938439 939294 940187
943945 946096 949493 963586
977007 978679 980376 986235

หมายเหตุ: ตรวจหวย 30 ธันวาคม 2566 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

ตารางภาษีของแต่ละรางวัล

รางวัลที่ออก มูลค่ารางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ)
หักอากรแสตมป์ 0.5% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี
รางวัลที่ 1 6,000,000 30,000 5,970,000 60,000 5,940,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2,000 10  1,990 20 1,980
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 100,000 500 99,500 1,000 99,000
รางวัลที่ 2 200,000 1,000 199,000 2,000 198,000
รางวัลที่ 3 80,000 400 79,600 800 79,200
รางวัลที่ 4 40,000 200 39,800 400 39,600
รางวัลที่ 5 20,000 100 19,900 200 19,800

หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1%​ และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี  อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)