ตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 2564 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั่วไป

3,672 VIEWS

เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตล่าสุดจากกองสลาก ตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 2564 เรียงเบอร์ ตาม รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1

819068

รางวัลละ 6,000,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 5,970,000 บาท)

เลขหน้า 3 ตัว

591

979

เลขท้าย 3 ตัว

419

547

เลขท้าย 2 ตัว

36

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 1,990 บาท)

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

819067

819069

2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 99,500 บาท)

รางวัลที่ 2

5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 199,000 บาท)

357005 418296 607012 867865
959790      

รางวัลที่ 3

10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 79,600 บาท)

092409 138033 160702 191551
469065 707019 717892 777805
778106 831176    

รางวัลที่ 4

50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 39,800 บาท)

008114 031352 040781 069230
086093 114314 117470 118117
119166 171410 173329 176341
231971 247563 253384 288722
310806 317631 317938 350536
352799 356979 384157 403158
431707 440360 501062 525593
537836 572028 574048 577997
595777 653633 678823 698896
712546 737043 757343 785061
786155 811808 819260 831205
892983 956172 958107 984568
988171 990220    

รางวัลที่ 5

100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 19,900 บาท)

012475 023979 026886 035521
038280 054692 058814 076923
081551 087799 088447 090627
107997 118338 119223 135732
137660 139931 144636 152472
158370 190920 198093 211498
220134 222860 228344 249421
251057 284373 286458 303517
315672 323607 325536 326578
340158 353203 356520 383922
392300 394269 396160 399046
407670 411145 433878 436054
448872 471661 484390 509436
524475 544938 548606 562374
564477 567323 580943 584926
606468 616335 616372 626610
629698 631473 642357 642459
649740 650130 659603 684353
685045 703312 703396 737187
739110 746712 747022 770416
792568 793236 820830 821231
821524 832512 833054 838472
840652 847596 852701 881313
909013 934456 943006 967096
983972 993066 993646 997123

หมายเหตุ: ตรวจหวย งวด 30 ธันวาคม 2564 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

ตารางภาษีของแต่ละรางวัล

รางวัลที่ออก มูลค่ารางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ)
หักอากรแสตมป์ 0.5% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี
รางวัลที่ 1 6,000,000 30,000 5,970,000 60,000 5,940,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2,000 10  1,990 20 1,980
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 100,000 500 99,500 1,000 99,000
รางวัลที่ 2 200,000 1,000 199,000 2,000 198,000
รางวัลที่ 3 80,000 400 79,600 800 79,200
รางวัลที่ 4 40,000 200 39,800 400 39,600
รางวัลที่ 5 20,000 100 19,900 200 19,800

หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1%​ และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี  อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)