ตรวจหวย 2 พฤษภาคม 2566 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั่วไป

3,945 VIEWS

เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตล่าสุดจากกองสลาก ตรวจหวย 2 พฤษภาคม 2566 เรียงเบอร์ ตาม รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม

รางวัลที่ 1

843019

รางวัลละ 6,000,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 5,970,000 บาท)

เลขหน้า 3 ตัว

500

780

เลขท้าย 3 ตัว

187

269

เลขท้าย 2 ตัว

65

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 1,990 บาท)

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

843018

843020

2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 99,500 บาท)

รางวัลที่ 2

5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 199,000 บาท)

106873 137763 450968 495632
690267      

รางวัลที่ 3

10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 79,600 บาท)

094136 109224 269824 275455
281098 699989 895374 901452
940146 953884    

รางวัลที่ 4

50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 39,800 บาท)

004418 040039 065311 136323
155542 158681 200344 210190
220959 239453 243788 255869
272006 283178 303577 329912
343087 395383 403767 407163
418596 445518 446662 449626
451416 467573 500630 508105
542515 552008 566833 580096
628888 631946 636567 734786
738140 738279 756969 760553
781061 791360 801268 820160
831218 858108 859329 917988
958017 982981    

รางวัลที่ 5

100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 19,900 บาท)

004244 015257 022102 023867
028642 069344 082983 097424
101893 125834 130300 139750
154754 163373 165361 167935
169522 174389 178846 182148
188310 199662 203183 230057
232571 242320 247380 264870
276523 286856 293928 296775
305737 309592 315183 318007
321881 347268 347620 350613
353597 354494 359996 363312
376328 408269 410709 411895
419916 423484 428771 431250
431600 453865 465408 473667
480487 488367 490620 492002
500807 504046 511421 513318
544558 548581 583095 589583
592768 614749 619736 626659
655162 660384 660750 667854
675062 675679 684266 688775
716793 733985 739569 761833
779304 781078 802208 803949
809694 883666 883817 893319
900533 909863 917660 942867
964418 965361 985734 997476

หมายเหตุ: ตรวจหวย 2 พฤษภาคม 2566 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

ตารางภาษีของแต่ละรางวัล

รางวัลที่ออก มูลค่ารางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ)
หักอากรแสตมป์ 0.5% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี
รางวัลที่ 1 6,000,000 30,000 5,970,000 60,000 5,940,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2,000 10  1,990 20 1,980
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 100,000 500 99,500 1,000 99,000
รางวัลที่ 2 200,000 1,000 199,000 2,000 198,000
รางวัลที่ 3 80,000 400 79,600 800 79,200
รางวัลที่ 4 40,000 200 39,800 400 39,600
รางวัลที่ 5 20,000 100 19,900 200 19,800

หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1%​ และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี  อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)