ตรวจหวย 17 มกราคม 2567 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั่วไป

4,026 VIEWS

เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตล่าสุดจากกองสลาก ตรวจหวย 17 มกราคม 2567 เรียงเบอร์ ตาม รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2567

รางวัลที่ 1

105979

รางวัลละ 6,000,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 5,970,000 บาท)

เลขหน้า 3 ตัว

429

931

เลขท้าย 3 ตัว

196

635

เลขท้าย 2 ตัว

61

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 1,990 บาท)

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

105978

105980

2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 99,500 บาท)

รางวัลที่ 2

5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 199,000 บาท)

366635 384901 451046 737099
895860      

รางวัลที่ 3

10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 79,600 บาท)

256000 331010 393560 462981
603376 877689 908654 917144
926853 952140    

รางวัลที่ 4

50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 39,800 บาท)

001849 072938 102563 123701
136850 145829 164205 173399
190307 198599 221194 264439
279938 302768 339746 348659
378701 407444 437931 438929
443034 444350 459593 482266
490771 521485 523776 528301
533695 540216 566915 570088
589723 622322 629599 630677
647513 658531 688507 695472
709231 740408 767293 775974
799973 855710 951812 979504
982583 985733    

รางวัลที่ 5

100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 19,900 บาท)

011521 014538 060316 075712
079252 079858 106271 107539
108601 128632 143041 143813
145712 160195 160293 160472
183238 191447 195006 195687
213367 220113 242064 242354
244844 254223 266848 274002
277544 318163 325784 332490
339085 340948 354916 357344
379748 391922 393639 403314
406083 411270 415321 434154
434879 437043 452892 453016
455566 456707 463597 469825
471314 478465 482894 504395
530065 552810 561075 568641
571897 595376 598601 611311
617292 626084 637039 642119
647068 656085 672750 674409
715440 717769 733377 759958
761352 764829 775404 782471
785107 826878 847103 853126
870233 870954 871312 872778
908319 908990 912899 913993
927603 928876 968177 972651
974701 978944 987077 999690

หมายเหตุ: ตรวจหวย 17 มกราคม 2567 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

ตารางภาษีของแต่ละรางวัล

รางวัลที่ออก มูลค่ารางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ)
หักอากรแสตมป์ 0.5% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี
รางวัลที่ 1 6,000,000 30,000 5,970,000 60,000 5,940,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2,000 10  1,990 20 1,980
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 100,000 500 99,500 1,000 99,000
รางวัลที่ 2 200,000 1,000 199,000 2,000 198,000
รางวัลที่ 3 80,000 400 79,600 800 79,200
รางวัลที่ 4 40,000 200 39,800 400 39,600
รางวัลที่ 5 20,000 100 19,900 200 19,800

หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1%​ และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี  อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)