ตรวจหวย งวด 17 มกราคม 2565 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั่วไป

37,342 VIEWS

เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตล่าสุดจากกองสลาก ตรวจหวย งวด 17 มกราคม 2565 เรียงเบอร์ ตาม รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

รางวัลที่ 1

880159

รางวัลละ 6,000,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 5,970,000 บาท)

เลขหน้า 3 ตัว

731

786

เลขท้าย 3 ตัว

119

529

เลขท้าย 2 ตัว

92

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 1,990 บาท)

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

880158

880160

2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 99,500 บาท)

รางวัลที่ 2

5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 199,000 บาท)

021741 240373 344456 503645
630604      

รางวัลที่ 3

10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 79,600 บาท)

038528 051358 250958 332951
339540 429850 625947 755668
772337 877508    

รางวัลที่ 4

50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 39,800 บาท)

005625 008586 009133 041519
051670 058209 112443 115606
116975 130666 141171 170482
227797 276434 305643 326888
351122 372302 396191 448192
450333 464465 480558 480855
486269 491588 491660 499802
528621 529824 573135 574641
590586 604265 673273 710275
724919 731485 776979 811039
821911 824178 847379 848406
870861 914896 915079 974508
981940 983312    

รางวัลที่ 5

100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 19,900 บาท)

001121 001584 016860 027627
041544 044373 046791 060697
067870 085389 096000 099383
101640 116121 129924 134187
140558 143316 155421 166085
171408 173905 181464 192050
195477 198503 207181 210502
223103 236911 237682 246375
246716 250246 253837 255161
264502 289701 293112 293210
312520 316569 322796 350874
357812 367074 389511 391706
405379 410721 415382 421374
440039 453310 457002 460030
461238 466721 489990 490013
496572 513437 523400 526285
556962 568928 571032 593855
598037 599864 604338 625685
626311 665519 683656 702985
717725 718042 741909 744451
756184 764035 768321 776846
780416 781088 798047 809835
830713 879282 884374 914715
929444 932849 943944 949258
951379 958982 975313 991111

หมายเหตุ: ตรวจหวย งวด 17 มกราคม 2565 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

ตารางภาษีของแต่ละรางวัล

รางวัลที่ออก มูลค่ารางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ)
หักอากรแสตมป์ 0.5% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี
รางวัลที่ 1 6,000,000 30,000 5,970,000 60,000 5,940,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2,000 10  1,990 20 1,980
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 100,000 500 99,500 1,000 99,000
รางวัลที่ 2 200,000 1,000 199,000 2,000 198,000
รางวัลที่ 3 80,000 400 79,600 800 79,200
รางวัลที่ 4 40,000 200 39,800 400 39,600
รางวัลที่ 5 20,000 100 19,900 200 19,800

หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1%​ และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี  อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)