ตรวจหวย งวด 17 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั่วไป

41,806 VIEWS

เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตล่าสุดจากกองสลาก ตรวจหวย งวด 17 กุมภาพันธ์ 2565  เรียงเบอร์ ตาม รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลที่ 1

098597

รางวัลละ 6,000,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 5,970,000 บาท)

เลขหน้า 3 ตัว

085

644

เลขท้าย 3 ตัว

592

816

เลขท้าย 2 ตัว

57

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 1,990 บาท)

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

098596

098598

2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 99,500 บาท)

รางวัลที่ 2

5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 199,000 บาท)

030430 165734 585460 637407
765976      

รางวัลที่ 3

10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 79,600 บาท)

102528 122960 376498 408262
578833 792203 892066 948978
972038 975056    

รางวัลที่ 4

50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 39,800 บาท)

007283 036845 046948 057235
059896 063574 080025 091316
178514 200165 219734 259271
304496 313927 329052 337807
359828 373008 381502 427110
428611 434204 492914 510671
550817 566598 607883 628866
629505 629661 655589 662042
667166 678261 713221 716046
720601 733213 747197 747494
776735 778129 787203 869498
893627 893761 927510 956547
977322 999889    

รางวัลที่ 5

100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 19,900 บาท)

001057 009344 014645 044462
051402 053292 061583 065625
083718 091678 092968 102051
125124 143437 153129 159333
161683 168895 176174 190114
200008 208143 216103 217586
217867 219386 227823 244556
247308 249643 250012 251856
255038 259904 264661 265602
268848 280850 289405 291628
306192 306523 309592 318350
334045 350237 355895 361600
365994 403552 406553 434959
451402 471674 480370 498760
522430 540742 551468 559958
562287 580320 603728 605379
644192 647224 666137 687550
694470 694969 703712 705634
709852 710105 715511 725723
744064 745070 773250 782583
789974 790173 793186 795152
813914 820920 842030 842969
852570 857137 869674 905553
906767 928396 948886 972303
979555 983721 994648 998604

หมายเหตุ: ตรวจหวย งวด 17 กุมภาพันธ์ 2565 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

ตารางภาษีของแต่ละรางวัล

รางวัลที่ออก มูลค่ารางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ)
หักอากรแสตมป์ 0.5% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี
รางวัลที่ 1 6,000,000 30,000 5,970,000 60,000 5,940,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2,000 10  1,990 20 1,980
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 100,000 500 99,500 1,000 99,000
รางวัลที่ 2 200,000 1,000 199,000 2,000 198,000
รางวัลที่ 3 80,000 400 79,600 800 79,200
รางวัลที่ 4 40,000 200 39,800 400 39,600
รางวัลที่ 5 20,000 100 19,900 200 19,800

หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1%​ และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี  อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)