ตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 2564 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั่วไป

3,305 VIEWS

เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตล่าสุดจากกองสลาก ตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 2564 เรียงเบอร์ ตาม รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1

639235

รางวัลละ 6,000,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 5,970,000 บาท)

เลขหน้า 3 ตัว

097

629

เลขท้าย 3 ตัว

476

522

เลขท้าย 2 ตัว

83

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 1,990 บาท)

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

639234

639236

2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 99,500 บาท)

รางวัลที่ 2

5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 199,000 บาท)

068617 270185 373811 404030
594923      

รางวัลที่ 3

10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 79,600 บาท)

056539 321651 345452 487547
487970 490758 599259 681611
674588 813866    

รางวัลที่ 4

50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 39,800 บาท)

018790 034896 059239 075924
080125 100812 108778 111912
126892 127145 132862 153828
196717 237658 268525 337859
360617 370299 383081 383929
386560 396403 440782 470056
485544 525200 568582 590940
593359 666129 695350 704752
729500 740788 746024 801283
818596 828624 837110 874545
883434 890620 893900 904872
909188 918511 920039 954549
971454 990324    

รางวัลที่ 5

100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 19,900 บาท)

002247 004578 009962 013390
017724 018547 020260 033487
045295 074264 075344 077905
097212 104445 108558 116948
129595 156793 181571 195986
220349 229104 230494 245842
251879 252591 254522 259318
273525 274085 274487 276985
278621 279716 287399 301789
319268 322497 323862 331055
332332 334455 345595 345853
351692 359881 364039 364905
370924 391391 418603 422214
422501 424559 432873 440089
451899 461013 473098 474886
477139 501057 511642 514131
516975 518244 518334 518757
529492 584386 611899 612117
624024 655015 671426 688354
733066 751809 753376 754464
760442 767195 779377 800972
805050 840115 843543 849775
860173 866187 882420 890038
904103 906188 922099 945169
951617 966673 983785 996001

หมายเหตุ: ตรวจหวย งวด 16 ธันวาคม 2564 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

ตารางภาษีของแต่ละรางวัล

รางวัลที่ออก มูลค่ารางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ)
หักอากรแสตมป์ 0.5% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี
รางวัลที่ 1 6,000,000 30,000 5,970,000 60,000 5,940,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2,000 10  1,990 20 1,980
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 100,000 500 99,500 1,000 99,000
รางวัลที่ 2 200,000 1,000 199,000 2,000 198,000
รางวัลที่ 3 80,000 400 79,600 800 79,200
รางวัลที่ 4 40,000 200 39,800 400 39,600
รางวัลที่ 5 20,000 100 19,900 200 19,800

หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1%​ และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี  อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)