ตรวจหวย 1 เมษายน 2567 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั่วไป

1,076 VIEWS

เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตล่าสุดจากกองสลาก ตรวจหวย 1 เมษายน 2567 เรียงเบอร์ ตาม รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2567

รางวัลที่ 1

803481

รางวัลละ 6,000,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 5,970,000 บาท)

เลขหน้า 3 ตัว

122

809

เลขท้าย 3 ตัว

559

947

เลขท้าย 2 ตัว

90

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 1,990 บาท)

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

803480

803482

2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 99,500 บาท)

รางวัลที่ 2

5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 199,000 บาท)

007558 067061 538699 835772
907492      

รางวัลที่ 3

10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 79,600 บาท)

242227 242784 381276 606987
709667 848355 851206 894038
950406 996526    

รางวัลที่ 4

50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 39,800 บาท)

007438 018965 043174 085992
098288 113573 117164 119156
126515 140765 142436 198864
207231 232022 251486 257965
296519 298199 317178 428044
432258 448975 469451 489817
495395 497986 513767 536203
561189 563022 583983 604221
609946 628028 628637 637017
656650 659412 681369 703400
706750 716289 727711 744487
786846 824960 966683 983847
987777 993776    

รางวัลที่ 5

100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 19,900 บาท)

005149 009510 017029 030651
032408 039746 049995 054969
055465 063298 066456 071077
077852 092432 108756 110887
124075 134947 136965 138019
174839 186133 190484 190914
197770 218821 219484 246067
247024 254077 255946 258560
266895 270061 287751 288394
299275 304267 314059 323717
337627 343526 345065 346850
349559 350356 368343 383374
430409 431669 431882 442182
444341 446933 448930 454736
474572 481752 516433 548896
557468 559366 569209 591279
592785 604460 618464 620277
638147 657386 660840 663977
693658 728738 731380 734763
735524 751191 763105 790587
807097 815118 821216 825033
845091 860794 861285 867535
886369 902940 904472 912914
932440 944425 950123 954691
957599 969410 977076 993272

หมายเหตุ: ตรวจหวย 1 เมษายน 2567 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

ตารางภาษีของแต่ละรางวัล

รางวัลที่ออก มูลค่ารางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ)
หักอากรแสตมป์ 0.5% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี
รางวัลที่ 1 6,000,000 30,000 5,970,000 60,000 5,940,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2,000 10  1,990 20 1,980
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 100,000 500 99,500 1,000 99,000
รางวัลที่ 2 200,000 1,000 199,000 2,000 198,000
รางวัลที่ 3 80,000 400 79,600 800 79,200
รางวัลที่ 4 40,000 200 39,800 400 39,600
รางวัลที่ 5 20,000 100 19,900 200 19,800

หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1%​ และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี  อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)