ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 2565 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั่วไป

10,591 VIEWS

เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตล่าสุดจากกองสลาก ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 2565 เรียงเบอร์ ตาม รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565

รางวัลที่ 1

319196

รางวัลละ 6,000,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 5,970,000 บาท)

เลขหน้า 3 ตัว

679

817

เลขท้าย 3 ตัว

213

652

เลขท้าย 2 ตัว

02

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 1,990 บาท)

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

319195

319197

2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 99,500 บาท)

รางวัลที่ 2

5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 199,000 บาท)

122740 514146 703038 710635
969711      

รางวัลที่ 3

10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 79,600 บาท)

245787 288951 498964 519390
633740 804315 933960 938398
943923 964472    

รางวัลที่ 4

50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 39,800 บาท)

022214 025640 055153 064947
104075 126472 158489 178384
187539 194725 220742 236731
241552 247829 250780 279801
293499 301737 336670 342022
350403 373119 408349 419418
430572 434850 445985 456537
465385 492315 581240 588817
600135 607213 612379 614210
624757 706011 715679 728441
779533 791151 799758 829388
858577 864075 897501 914135
932417 945199    

รางวัลที่ 5

100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 19,900 บาท)

010710 037339 078176 085652
087174 089106 103034 110888
120614 121185 121577 132638
145193 147766 149370 165883
170289 174844 192172 203045
208316 211812 223691 227011
232722 255080 258817 264565
265590 268710 270028 271261
293964 295286 311701 319750
333073 338439 339918 360766
368036 398673 401636 405095
439298 445348 472880 489014
500306 530109 532189 557856
559945 561205 572943 580664
585269 586478 608596 608789
609131 631873 637357 651645
665035 689729 699243 710536
718148 731432 736834 737485
747981 755160 774807 782014
794993 811957 822489 824969
825313 827549 827791 860288
869902 881761 890365 896876
899602 905503 923083 928201
951954 963058 964393 966343
974712 980172 984010 995444

หมายเหตุ: ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 2565 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

ตารางภาษีของแต่ละรางวัล

รางวัลที่ออก มูลค่ารางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ)
หักอากรแสตมป์ 0.5% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี
รางวัลที่ 1 6,000,000 30,000 5,970,000 60,000 5,940,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2,000 10  1,990 20 1,980
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 100,000 500 99,500 1,000 99,000
รางวัลที่ 2 200,000 1,000 199,000 2,000 198,000
รางวัลที่ 3 80,000 400 79,600 800 79,200
รางวัลที่ 4 40,000 200 39,800 400 39,600
รางวัลที่ 5 20,000 100 19,900 200 19,800

หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1%​ และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี  อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)