ตรวจหวย งวด 16 พฤษภาคม 2564 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั่วไป

149,856 VIEWS

เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตล่าสุดจากกองสลาก ตรวจหวย งวด 16 พฤษภาคม 2564 เรียงเบอร์ ตาม รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ

ตรวจหวย งวด 16 มิถุนายน 2564 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 2564 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

รางวัลที่ 1

684579

รางวัลละ 6,000,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 5,970,000 บาท)

เลขหน้า 3 ตัว

615

843

เลขท้าย 3 ตัว

276

970

เลขท้าย 2 ตัว

14

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 1,990 บาท)

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

684578

684580

2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 99,500 บาท)

รางวัลที่ 2

5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 199,000 บาท)

029555 030705 252537 397364
673800

รางวัลที่ 3

10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 79,600 บาท)

039048 218742 355222 381159
520561 624502 736653 740510
844801 868797

รางวัลที่ 4

50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 39,800 บาท)

003760 040531 089444 183835
199443 214351 222646 250992
256717 260332 261130 262458
300665 305521 331568 340311
367050 412734 419473 422433
478298 479718 484562 526700
532431 569087 580927 590912
635067 651151 712396 714496
719644 720674 757428 775085
796486 819365 831164 880914
887714 901864 915503 932207
947316 953661 957524 979021
988738 992429

รางวัลที่ 5

100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 19,900 บาท)

000125 018171 024950 045442
057981 097117 098803 114790
120564 131742 132294 132789
169838 178823 188976 194720
220155 229945 231943 236745
238226 243510 243724 251970
262303 267529 270377 273451
274813 281162 294072 296868
306208 307696 307771 313162
313314 321781 322047 333912
338269 339454 342399 343811
366485 373876 381929 401716
420009 450295 458052 467694
470548 492229 494665 498796
512198 521370 524950 532509
556039 566721 572547 595269
599484 644985 645915 648233
656746 668675 686042 698855
706900 716015 720643 730325
748629 757923 765262 777455
794646 811666 816269 817669
834010 845157 885758 889481
904626 908140 913555 933375
949488 961360 967097 971506
983827 991315 993184 998229

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

ตารางภาษีของแต่ละรางวัล

รางวัลที่ออก มูลค่ารางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ)
หักอากรแสตมป์ 0.5% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี
รางวัลที่ 1 6,000,000 30,000 5,970,000 60,000 5,940,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2,000 10  1,990 20 1,980
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 100,000 500 99,500 1,000 99,000
รางวัลที่ 2 200,000 1,000 199,000 2,000 198,000
รางวัลที่ 3 80,000 400 79,600 800 79,200
รางวัลที่ 4 40,000 200 39,800 400 39,600
รางวัลที่ 5 20,000 100 19,900 200 19,800

หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1%​ และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี  อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)