ตรวจหวย งวด 1 กรกฎาคม 2564 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั่วไป

1,566 VIEWS

เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตล่าสุดจากกองสลาก ตรวจหวย งวด 1 กรกฎาคม 2564 เรียงเบอร์ ตาม รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รางวัลที่ 1

713517

รางวัลละ 6,000,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 5,970,000 บาท)

เลขหน้า 3 ตัว

073

794

เลขท้าย 3 ตัว

414

511

เลขท้าย 2 ตัว

29

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท)

1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 1,990 บาท)

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

713516

713518

2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 99,500 บาท)

รางวัลที่ 2

5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 199,000 บาท)

398790 481761 577000 776514
907506      

รางวัลที่ 3

10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 79,600 บาท)

112633 370953 449252 463647
512824 515140 594963 628602
653703 781948    

รางวัลที่ 4

50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 39,800 บาท)

017608 024833 072071 091198
095053 123473 129551 137545
142611 145132 149972 160589
192736 210018 232868 251695
277069 313543 341533 421711
428306 449585 452963 458012
458468 498990 510525 593873
628663 633700 651097 664498
675268 710137 717202 729892
732758 733558 781270 794728
833388 835333 871053 888415
893891 929611 936260 937647
964413 973694    

รางวัลที่ 5

100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 19,900 บาท)

000629 011092 014157 018375
063070 070352 074427 100814
114350 124908 125711 131257
147125 155716 156629 157593
160527 175085 183697 184935
187949 191837 201011 202367
202932 257811 260992 263811
270199 307174 372970 388645
408396 410982 413137 427262
427876 429252 430320 447246
460573 475383 475726 477461
486927 490123 490408 515994
517459 518497 534021 537644
556247 569234 571668 575540
581453 584321 596411 596965
601834 605880 612523 619755
622217 625879 634807 637704
664454 667280 681447 696504
697769 721872 724538 739848
746751 763571 765351 776210
785886 788202 797524 804640
804975 828784 836782 839040
866756 867035 873452 885556
908626 916491 924142 929043
948875 970836 993368 993960

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง

ตารางภาษีของแต่ละรางวัล

รางวัลที่ออก มูลค่ารางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ)
หักอากรแสตมป์ 0.5% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี
รางวัลที่ 1 6,000,000 30,000 5,970,000 60,000 5,940,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2,000 10  1,990 20 1,980
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 100,000 500 99,500 1,000 99,000
รางวัลที่ 2 200,000 1,000 199,000 2,000 198,000
รางวัลที่ 3 80,000 400 79,600 800 79,200
รางวัลที่ 4 40,000 200 39,800 400 39,600
รางวัลที่ 5 20,000 100 19,900 200 19,800

หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1%​ และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี  อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)