ตรวจสอบสิทธิมาตรา 40 ล่าสุด – เช็คเงินเยียวยา ประกันสังคม

ทั่วไป

192,033 VIEWS

ตรวจสอบสิทธิมาตรา 40 ล่าสุด เช็คเงินเยียวยา ประกันสังคม ของผู้ประกันตน ม.40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) ทั้ง 29 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมของรัฐ โดยจะได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพให้คนละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ม.40 จำนวน 5,258,030 คน ที่เว็บไซต์ sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคมกำหนดวันจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตน มาตรา 40 คนละ 5,000 บาท ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ม.40 สามารถตรวจสอบสถานะ เช็คเงินเยียวยามาตรา 40 (เช็คสิทธิการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท) ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

ช่องทาง ตรวจสอบสิทธิมาตรา 40 ล่าสุด

 • เว็บไซต์ประกันสังคม >> www.sso.go.th

วิธี ตรวจสอบสิทธิมาตรา 40 ล่าสุด

 1. ไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม >> www.sso.go.th
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 3. กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 4. กด ‘ค้นหา’
 5. ระบบจะแจ้งผล “ได้รับสิทธิ” หรือ “ไม่ได้รับสิทธิ” ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

ตรวจสอบสิทธิมาตรา 40 แล้วไม่ได้สิทธิ ต้องทำอย่างไรต่อดี?

 • กรณีที่หากเช็คแล้วไม่ได้สิทธิ ให้รอยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง โดยสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 สอบถามผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้จ่ายเงินสมทบก่อน 3 สิงหาคม 2564 รับโอนเงินเยียวยาตามลำดับเลขหน้าบัตรประชาชน

 • เลขหน้าบัตรประชาชน เริ่มด้วยเลข 310 ถึง 390: โอนเงินให้วันที่ 25 สิงหาคม 2564
 • เลขหน้าบัตรประชาชน เริ่มด้วยเลข 390 ถึง 896: โอนเงินให้วันที่ 26 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่โอนไม่สำเร็จ สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินรอบเก็บตกให้ทุกวันพฤหัสบดี

รอบเวลาการโอนเงินเยียวยาของแต่ละธนาคาร

 • ธนาคารออมสิน โอนเวลา 1.00 น.
 • ธนาคารกสิกรไทย โอนเวลา 1.35 น.
 • ธนาคารกรุงไทย โอนเวลา 3.00 น.
 • ธนาคารกรุงเทพ โอนเวลา 3.00 น.
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โอนเวลา 4.00 น.
 • ธกส. โอนเวลา 4.30 น.
 • ธนาคารอื่นๆ โอนเงินภายในเวลา 5.00 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.40

1. คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

 • เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
 • มีสัญชาติไทย
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง
 • สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A (Active) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดชุดแรก 13 จังหวัด) หรือ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มเติม 16 จังหวัด)
 • กรณีเป็นผู้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะรอชำระเงิน W (Wait) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

2. ต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด

ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่จะมีสิทธิรับเงินเยียวยาต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งประกาศเป็นพื้นที่ ‘ล็อกดาวน์’ ได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. กาญจนบุรี
 3. ชลบุรี
 4. ฉะเชิงเทรา
 5. ตาก
 6. นครปฐม
 7. นครนายก
 8. นครราชสีมา
 9. นราธิวาส
 10. นนทบุรี
 11. ปทมุธานี
 12. ประจวบคีรีขันธ์
 13. ปราจีนบุรี
 14. ปัตตานี
 15. พระนครศรีอยุธยา
 16. เพชรบุรี
 17. เพชรบูรณ์
 18. ยะลา
 19. ระยอง
 20. ราชบุรี
 21. ลพบุรี
 22. สงขลา
 23. สิงห์บุรี
 24. สมุทรปราการ
 25. สมุทรสงคราม
 26. สมุทรสาคร
 27. สระบุรี
 28. สุพรรณบุรี
 29. อ่างทอง

หมายเหตุ: การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่สีแดงเข้มต้องลงทะเบียนรับ QR Code เดินทางข้ามพื้นที่ covid-19.in.th ‘หยุดเชื้อเพื่อชาติ’ ด้วย

3. จ่าย เงินเยียวยาผู้ประกันตน ผ่านพร้อมเพย์

วิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน ม.40 จะใช้วิธีโอนเงินให้ผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชนแล้วเท่านั้น

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม ครม. ได้มอบให้กระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบยืนยันตัวตนของกลุ่มเป้าหมายเพื่อไม่ให้เกิดการเยียวยาซ้ำซ้อน และเร่งให้โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 10 จังหวัด ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่สถานการณ์การระบาดของโควิดมีความรุนแรงและได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ของรัฐบาลก่อนพื้นที่อื่นๆ ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกันตน ม.40 จำนวน 5,258,030 คน

ลดอัตราส่งเงินสมทบให้ผู้ประกันตน ม.40 เหลือ 60% ตั้งแต่ ส.ค. 2564 – ม.ค. 2565

พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ได้ปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน ม.40 ลงเหลือ 60% เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย และสนใจประกันตนภาคสมัครใจ จะมีทางเลือกส่งเงินสมทบได้ 3 ทางเลือก

 1. ทางเลือกที่ 1 เลือกรับประโยชน์ทดแทน 3 กรณี: อัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ 42 บาท (จากเดิม 70 บาท)
  • คุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 2. ทางเลือกที่ 2 เลือกรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณี: อัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ 60 บาท (จากเดิม 100 บาท)
  • คุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
  • คุ้มครองกรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล
 3. ทางเลือกที่ 3 เลือกรับประโยชน์ทดแทน 5 กรณี: อัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ 180 บาท (จากเดิม 300 บาท)
  • คุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
  • คุ้มครองกรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล
  • คุ้มครองกรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ

หมายเหตุ: ทางเลือกที่ 1 จะได้รับประโยชน์ทดแทนน้อยที่สุด ในขณะที่ทางเลือกที่ 3 จะได้รับประโยชน์ทดแทนมากที่สุด

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)