ด่วน! เศรษฐา นายกฯ คนที่ 30 ชนะ โหวตนายก เห็นชอบ 482 เสียง

ทั่วไป

ด่วน! เศรษฐา นายกฯ คนที่ 30 หลังได้รับมติ โหวตนายก เห็นชอบจากรัฐสภา สรุปผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ปรากฏว่า นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกฯ ที่ถูกเสนอชื่อโดยพรรคเพื่อไทย ชนะด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนจาก ส.ส. และ ส.ว. รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่ โดยในการประชุมรัฐสภาครั้งนี้มีสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด 747 คน

สรุปผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

  • เห็นชอบ 482 เสียง
  • ไม่เห็นชอบ 165 เสียง
  • งดออกเสียง 81 เสียง
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)