ด่วน! กกต. ประกาศรับรอง 500 ส.ส. ทั้งบัญชีรายชื่อ-แบ่งเขต

ทั่วไป

19 มิถุนายน 2566 – ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงผลการประชุม กกต.ว่า สำนักงาน กกต.ได้เสนอผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขต 400 เขต และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน พร้อมผลการตรวจสอบเบื้องต้นว่าการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่าให้ประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 400 เขต บัญชีรายชื่อครบ 100 คน รวมทั้งสิ้น 500 ส.ส.

เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า ส่วนเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งนั้น กำลังพิจารณาอยู่ โดยการพิจารณาจะมีระยะเวลาพิจารณาใน 1 ปี นับจากวันประกาศผลเลือกตั้ง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)