ดูวิธี เกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000 ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องมีบัญชี ธกส. เริ่ม 15 พ.ค. 2563

ทั่วไป

ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จะทยอยโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้เกษตรกรเป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงินรายละ 15,000 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2563 คาดว่าจะมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 10 ล้านราย

มีบัญชี ธกส. แล้ว รอรับเงินเยียวยาได้เลย

เกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือทั้ง 10 ล้านรายนี้ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว และไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มที่ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com โดย ธกส. จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธกส. ของเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ต้องเดินทางมาเปิดบัญชีใหม่

ไม่มีบัญชี ธกส. ไม่เป็นไร ใช้ธนาคารอื่นรับเงินได้

แต่ถ้าเกษตรกรไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ก็สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นได้ โดยจะเปิดให้แจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 บน เว็บไซต์ ธกส.

ทั้งนี้ ธกส. จะโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรได้วันละ 1 ล้านราย คาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมด 10 วัน จึงจะโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรได้ครบทั้ง 10 ล้านคน โดยใช้งบประมาณตลอด 3 เดือน เป็นเงินราว 150,000 ล้านบาท

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)