รายชื่อ ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ที่ อย. รับรองให้ซื้อเองได้และสถานที่จำหน่าย

ทั่วไป

1,020,059 VIEWS

อย. รับรองรายชื่อ ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ที่ได้รับอนุญาตนำเข้าได้ และอนุญาตให้ประชาชนสามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยาที่มีเภสัชกร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผย รายชื่อ ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Rapid Antigen Test Self-Test Kits) ที่ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อเองได้ ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ผลิตและนำเข้า ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

รายชื่อ ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ที่ อย. อนุญาตให้ซื้อเองได้แล้ว

1. STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test

STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test

2. SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

3. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA)

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA)

4. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)

5. BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag

BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag

6. Panbio COVID-19 Antigen Self-Test

Panbio COVID-19 Antigen Self-Test

7. AnyLab COVID-19 Ag Test Kit

AnyLab COVID-19 Ag Test Kit

8. PCL COVID19 Ag Gold

PCL COVID19 Ag Gold

9. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal swab)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal swab)

10. CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

11. GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test

GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test

12. Vstrip COVID-19 Antigen Rapid Test Home Use RV2

Vstrip COVID-19 Antigen Rapid Test Home Use RV2

13. FOR A/ VTRUST COVID-19 ANTIGEN SELF TEST

FOR A/ VTRUST COVID-19 ANTIGEN SELF TEST

14. HUMASIS COVID-19 Ag Home Test

HUMASIS COVID-19 Ag Home Test

15. CerTest SARS-CoV-2 (Ag-Nasal Sample-self Test)

CerTest SARS-CoV-2 (Ag-Nasal Sample-self Test)

16. Novel Coronavirus Ag Rapid Test Cassette

Novel Coronavirus Ag Rapid Test Cassette

17. Saliva SARS-CoV-2 (2019-CoV) Antigen Test Kit (Nanocarbon Assay)

Saliva SARS-CoV-2 (2019-CoV) Antigen Test Kit (Nanocarbon Assay)

18. Corona Virus (COVID-19) Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

Corona Virus (COVID-19) Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

19. VTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test

VTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test

20. OnSite COVID-19 Ag Rapid Test

OnSite COVID-19 Ag Rapid Test

21. SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method)

SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method)

22. BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal

BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal

23. Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold)

Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd, China
 • ผู้นำเข้า บริษัท จีโนเวชั่น จํากัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold)

24. Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

 • ผู้ผลิต ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd China
 • ผู้นำเข้า บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

25. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kits (Colloidal Gold Immunochromatography)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kits (Colloidal Gold Immunochromatography)

26. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

27. INSTANT-VIEW PLUS COVID-19 ANTIGEN TEST SELF-TEST KIT

INSTANT-VIEW PLUS COVID-19 ANTIGEN TEST SELF-TEST KIT

 • ผู้ผลิต ALFA SCIENTIFIC DESIGNS, USA
 • ผู้นำเข้า บริษัท ตรีปัญญา จํากัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ INSTANT-VIEW PLUS COVID-19 ANTIGEN TEST SELF-TEST KIT

28. 2019-nCoV Ag Test (Latex Chromatography Assay)

2019-nCoV Ag Test (Latex Chromatography Assay)

29. Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit

Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit

30. 2019 n-CoV-Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)

 • ผู้ผลิต Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd, China.
 • ผู้นำเข้า บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ 2019 n-CoV-Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) -อยู่ระหว่างดำเนินการ-

31. TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE

TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE

 • ผู้ผลิต HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO.LTD, China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เมดิโซลูชั่น จํากัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE

32. 2019-nCoV Antigen Test Kit (Colloidal gold method)

2019-nCoV Antigen Test Kit (Colloidal gold method)

33. COVID-19 Antigen Test Kit

COVID-19 Antigen Test Kit

 • ผู้ผลิต Nantong Diagnos Biotechnology Co., Ltd, China.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เจซีพี กรุ๊ป (เอเชีย) จํากัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kit -อยู่ระหว่างดำเนินการ-

34. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Qualitative Test

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Qualitative Test

35. SARS-CoV-2 Antigen (GICA)

SARS-CoV-2 Antigen (GICA)

36. Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal/Saliva)

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal/Saliva)

37. SARS-CoV-2 Antigen Assay Kit (Colloidal Gold Method)

SARS-CoV-2 Antigen Assay Kit (Colloidal Gold Method)

38. Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

39. COVID-19 Antigen Test Cassette (Saliva)

COVID-19 Antigen Test Cassette (Saliva)

40. AFFINOME COVID-19 Ag SELF TEST

AFFINOME COVID-19 Ag SELF TEST

41. Humasis COVID-19 Ag Home Test Self test

Humasis COVID-19 Ag Home Test Self test

42. COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette

COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette

43. P4DETECT COVID-19 Ag

P4DETECT COVID-19 Ag

44. Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

45. COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

46. One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold)

One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold)

47. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

48. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Antigen Assay Kit by Colloidal Gold Method

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Antigen Assay Kit by Colloidal Gold Method

49. VIRASPEC Covid-19 Tests (Sars-CoV-2) Saliva Test

VIRASPEC Covid-19 Tests (Sars-CoV-2) Saliva Test

50. Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

51. BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal

BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal

52. Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold)

Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold)

53. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

54. 2019-nCoV Antigen Rapid Test

2019-nCoV Antigen Rapid Test

55. Testsealabs COVID-19 antigen Test Cassette (Saliva&Nasal)

Testsealabs COVID-19 antigen Test Cassette (Saliva&Nasal)

56. Covid-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

Covid-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

57. Edinburgh Genetics ActivXpress + COVID-19 Antigen Complete Testing Kit

Edinburgh Genetics ActivXpress + COVID-19 Antigen Complete Testing Kit

58. GENEDIA W COVID-19 Ag

GENEDIA W COVID-19 Ag

59. COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette

COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette

60. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (LOC)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (LOC)

61. SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method)

SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method)

62. SARS-Cov-2 Antigen Rapid Test Kit (Immunochromatography)

SARS-Cov-2 Antigen Rapid Test Kit (Immunochromatography)

63. COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)

COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)

64. NanoCOVID-19 Antigen SELF TEST

NanoCOVID-19 Antigen SELF TEST

 • ผู้ผลิต ห้องปฏิบัติการทีมวิจัยวัสดุ ตอบสนองระดับนาโน (INC2B-201) และ ห้องปฏิบัติการทีมวิจัยการ วินิจฉัยระบบนาโน (INC2B-202) ศูนย์นาโน เทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
 • ผู้นำเข้า –
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ NanoCOVID-19 Antigen SELF TEST

65. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA)

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA)

66. Accufast SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Accufast SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

67. reOpenTest COVID-19 Antigen Rapid Test

reOpenTest COVID-19 Antigen Rapid Test

68. SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method)

SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method)

69. RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD

RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD

70. CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

71. TESTSEALABS COVID-19 Antigen Test Cassette

TESTSEALABS COVID-19 Antigen Test Cassette

72. COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method) ยี่ห้อ Singclean

COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)

73. COVID-19 Antigen Rapid Test ยี่ห้อ CLUNGENE

COVID-19 Antigen Rapid Test ยี่ห้อ CLUNGENE

74. VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Saliva Rapid Test

VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Saliva Rapid Test

75. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

76. Deepblue® COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) For Self-testing

Deepblue® COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) For Self-testing

77. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay) ยี่ห้อ Fluorecare®

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay)

78. -ไม่ปรากฏข้อมูลจาก อย.-

 • ผู้ผลิต –
 • ผู้นำเข้า –
 • วิธีใช้ –

79. SGTi-flex COVID-19 Ag

SGTi-flex COVID-19 Ag

80. COVID-19 Antigen Test Kit

COVID-19 Antigen Test Kit

81. COVID-19 Antigen Detection Kit ยี่ห้อ NEWGENE

COVID-19 Antigen Detection Kit

82. COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Nasal Swab)

COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Nasal Swab)

83. COVID-19 Antigen test Kit (Dry Color Latex Immunoassay)

COVID-19 Antigen test Kit (Dry Color Latex Immunoassay)

84. COVID-19 Antigen Rapid Test Device ยี่ห้อ Fastep

COVID-19 Antigen Rapid Test Device

85. SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method)

SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method)

86. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

87. COVID-19 Antigen Rapid Test Device (Colloidal Gold)

COVID-19 Antigen Rapid Test Device (Colloidal Gold)

88. Covid-19 Salivary Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ Konsung

Covid-19 Salivary Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

89. UGDx COVID-19 Ag Rapid Test

UGDx COVID-19 Ag Rapid Test

90. StrongStep x Crazydoctor Premium SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab)

StrongStep x Crazydoctor Premium SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab)

91. StrongStep x Crazydoctor Premium SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Saliva)

StrongStep x Crazydoctor Premium SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Saliva)

92. StrongStep x Crazydoctor SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab)

StrongStep x Crazydoctor SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab)

93. StrongStep x Crazydoctor SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Saliva)

StrongStep x Crazydoctor SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Saliva)

94. Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest- ยี่ห้อ Hotgen

Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest

95. Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

96. Alpine Biomedical COVID-19 Antigen Rapid Test Kit

Alpine Biomedical COVID-19 Antigen Rapid Test Kit

 • ผู้ผลิต Alpine Biomedical Pvt.Ltd. Replublic of India
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอเชีย เอฟเอ็มซีจี จำกัด
 • วิธีใช้ >> https://www.youtube.com/watch?v=dT5neyskGjMสอนวิธีใช้ชุดตรวจ Alpine Biomedical COVID-19 Antigen Rapid Test Kit

97. TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE

TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE

98. One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold)

One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold)

99. Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Colloidal Gold (Nasal Specimen)

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Colloidal Gold (Nasal Specimen)

100. SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method)

SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method)

101. GOLDSITE SARS-CoV-2 Antigen Kit (Saliva)

GOLDSITE SARS-CoV-2 Antigen Kit (Saliva)

 • ผู้ผลิต Goldsite Diagnostics Inc. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ GOLDSITE SARS-CoV-2 Antigen Kit (Saliva)

102. Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest- ยี่ห้อ Hotgen

Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest

 • ผู้ผลิต Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอาเออร์ อินคอพะเรชั่น จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest- ยี่ห้อ Hotgen

103. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอส อาร์ เค เจเนอรัล ซัพพลาย จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

104. COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva)

COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva)

 • ผู้ผลิต SureScreen Diagnostics Ltd. United Kingdom
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไบโอ อินโนเทค จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva)

105. COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท รอซโซ่ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

106. SARS-CoV-2 Antigen (GICA) ยี่ห้อ Lifotronic

SARS-CoV-2 Antigen (GICA)

 • ผู้ผลิต Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen (GICA) ยี่ห้อ Lifotronic

107. Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

 • ผู้ผลิต BioDetect (Xiamen) Biotechnology co., ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

108. BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal

BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal

 • ผู้ผลิต Rapigen, Inc. Republic of KOREA
 • ผู้นำเข้า บริษัท ทิพย์บรรพต กรุ๊ป จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal

109. SARS-CoV-2 Rapid Ag Test (Saliva) ยี่ห้อ Besthree

SARS-CoV-2 Rapid Ag Test (Saliva)

 • ผู้ผลิต Jiangsu Besthree Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไอมี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Rapid Ag Test (Saliva) ยี่ห้อ Besthree

110. SURE STATUS COVID-19 ANTIGEN CARD TEST

URE STATUS COVID-19 ANTIGEN CARD TEST

 • ผู้ผลิต Premier Medical Corporation Private Limited. INDIA.
 • ผู้นำเข้า บริษัท ดีเอส ออลล์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SURE STATUS COVID-19 ANTIGEN CARD TEST

111. COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ Deepblue

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เจ้าพระยา เมทอล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจCOVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ Deepblue

112. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette ชื่อทางการค้า HEALTH IMPACT

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette

 • ผู้ผลิต Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เฮลธ์ อิมแพค จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette ชื่อทางการค้า HEALTH IMPACT

113. COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Short nose)

COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Short nose)

 • ผู้ผลิต Beijing Beier Bioengineering Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เค เอส เอ็น เมดิคอล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Short nose)

114. Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Testing Kit (Colloidal Gold)

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Testing Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Nanjing Norman Biological Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ตากสินโกบอล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Testing Kit (Colloidal Gold)

115. Genrui SARS-CoV-2 Antigen Test kit (Colloidal Gold)

Genrui SARS-CoV-2 Antigen Test kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Genrui Biotech Inc. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Genrui SARS-CoV-2 Antigen Test kit (Colloidal Gold)

116. Genrui SARS-CoV-2 Antigen Test kit (Colloidal Gold)

Genrui SARS-CoV-2 Antigen Test kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Genrui Biotech Inc. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Genrui SARS-CoV-2 Antigen Test kit (Colloidal Gold)

117. RapidFor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit

RapidFor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit

 • ผู้ผลิต Vitrosens Biotechnology Co., Ltd. Turkey
 • ผู้นำเข้า บริษัท เจ ซี อาร์ เอเจนซี จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ RapidFor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit

118. COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ LITUO

COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต ZHUHAI LITUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ LITUO

119. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต JOYSBIO (TIANJIN) BIOTECHNOLOGY CO., LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท จีโนมิกซ์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

120. COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ LITUO

COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต ZHUHAI LITUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ LITUO

121. PocRoc SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

PocRoc SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Lumigenex (Suzhou) Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ PocRoc SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

122. Humasis COVID-19 Ag Home Test

Humasis COVID-19 Ag Home Test

 • ผู้ผลิต Humasis Co., Ltd. Republic of Korea
 • ผู้นำเข้า บริษัท ทรู เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Humasis COVID-19 Ag Home Test

123. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit

 • ผู้ผลิต Shenzhen CAS- ENVISION Medical Technology Co., ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท อโกรบิซ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit

124. One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold)

One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Getein Biotech Inc. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอแพค แอสซิสแทนซ์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold)

125. Watmind SARS-CoV-2 Ag Diagnostic Test Kit (Colloidal Gold)

Watmind SARS-CoV-2 Ag Diagnostic Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท 2เอ็นเค เอเจนซี่ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Watmind SARS-CoV-2 Ag Diagnostic Test Kit (Colloidal Gold)

126. COVID-19 Antigen Test Cassette Model : 2 in 1 For nasal swab and saliva, COVID-19 Antigen Test Cassette Model : For nasal swab, COVID-19 Antigen Test Cassette Model : For saliva

COVID-19 Antigen Test Cassette

 • ผู้ผลิต Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ
  • COVID-19 Antigen Test Cassette Model : 2 in 1 For nasal swab and saliva
  • COVID-19 Antigen Test Cassette Model : For nasal swab
  • COVID-19 Antigen Test Cassette Model : For saliva

127. COVID-19 Ag Test Kit ยี่ห้อ Wesail

COVID-19 Ag Test Kit

 • ผู้ผลิต Guangdong Wesail Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท พีพีเค เทรดดิ้งส์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Ag Test Kit ยี่ห้อ Wesail

128. COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Colloidal Gold)

COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Hangzhou HEO Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท อีสเทอร์น โกลบอล โฮลดิ้ง จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Colloidal Gold)

129. COVID-19 Antigen Nasal Test Kit ยี่ห้อ Fastep

COVID-19 Antigen Nasal Test Kit

 • ผู้ผลิต Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอ็นพีเค เอ็นเตอร์ไพร์ส เทรดดิ้ง จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Nasal Test Kit ยี่ห้อ Fastep

130. Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Kit

Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Kit

 • ผู้ผลิต Beijing Jinwofu  Bioengineering Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เชียงใหม่ ลานนา จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Kit

131. UNIBIOSCIENCE COVID-19 SALIVA ANTIGEN HOME TEST

UNIBIOSCIENCE COVID-19 SALIVA ANTIGEN HOME TEST

 • ผู้ผลิต UNIBIOSCIENCE AS Turkey
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอ อี คอนซัลท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ UNIBIOSCIENCE COVID-19 SALIVA ANTIGEN HOME TEST

132. Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest- ยี่ห้อ Hotgen

Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest

 • ผู้ผลิต Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า คลีนอิท ไวพ์
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest- ยี่ห้อ Hotgen

133. Q-Sens COVID-19 Ag รหัสสินค้า MGA002

Q-Sens COVID-19 Ag

 • ผู้ผลิต PRIME4DIA Co., Ltd Republic of Korea
 • ผู้นำเข้า บริษัท เบสท์ อลิอันซ์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Q-Sens COVID-19 Ag รหัสสินค้า MGA002

134. COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva) ยี่ห้อ ANIMS

COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva)

 • ผู้ผลิต Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท แอนีมส์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva) ยี่ห้อ ANIMS

135. Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

 • ผู้ผลิต Xiamen Boson Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ชอบไทย จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

136. COVID-19 Antigen Rapid Detection Kit (Colloidal Gold)

COVID-19 Antigen Rapid Detection Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Pro-med (Beijing) Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เมดิคอล ซัพพอร์ท จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Rapid Detection Kit (Colloidal Gold)

137. COVID-19 Antigen (SARS-CoV-2) Test Cassette (Swab) ยี่ห้อ SQLabs

COVID-19 Antigen (SARS-CoV-2) Test Cassette (Swab)

 • ผู้ผลิต HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO., LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท บี.เจ.ซี.ซัพพลาย จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen (SARS-CoV-2) Test Cassette (Swab) ยี่ห้อ SQLabs

138. SARS-CoV-2 Antigen Kit (Colloidal Gold)

SARS-CoV-2 Antigen Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต GOLDSITE DIAGNOSTICS INC. China
 • ผู้นำเข้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี ไอ แอดวานซ์
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Kit (Colloidal Gold)

139. COVID-19 Antigen Lateral Flow Test Device OTC Home Test ยี่ห้อ CoviSelf

COVID-19 Antigen Lateral Flow Test Device OTC Home Test

 • ผู้ผลิต Mylab Discovery Solutions Pvt.Ltd. India
 • ผู้นำเข้า บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Lateral Flow Test Device OTC Home Test ยี่ห้อ CoviSelf

140. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Self-Test Kit (Colloidal Gold)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Self-Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท วี พลัส เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Self-Test Kit (Colloidal Gold)

141. SARS-CoV-2 Antigen Assay Kit (Colloidal Gold Method)

SARS-CoV-2 Antigen Assay Kit (Colloidal Gold Method)

 • ผู้ผลิต Zybio Inc. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Assay Kit (Colloidal Gold Method)

142. ADTech COVID-19 Ag RAPID KIT

ADTech COVID-19 Ag RAPID KIT

 • ผู้ผลิต ADTech Co., LTD Republic of Korea
 • ผู้นำเข้า บริษัท ดีแอนด์ดี เมดิพลัส จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ ADTech COVID-19 Ag RAPID KIT

143. Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Device (nasal swab)

Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Device (nasal swab)

 • ผู้ผลิต Hangzhou Realy Tech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ตากสินโกบอล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Device (nasal swab) 

144. AESKU. RAPID SARS-CoV-2 Rapid Test

AESKU. RAPID SARS-CoV-2 Rapid Test

 • ผู้ผลิต AESKU. DIAGNOSTICS GmbH & Co. KG Germany
 • ผู้นำเข้า บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ AESKU. RAPID SARS-CoV-2 Rapid Test

145. Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Hangzhou Laihe Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ธแคร์
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

146. Tigsun COVID-19 Saliva Antigen Rapid Test

Tigsun COVID-19 Saliva Antigen Rapid Test

 • ผู้ผลิต Beijing Tigsun Diagnostics Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Tigsun COVID-19 Saliva Antigen Rapid Test

147. Healfo SARS-CoV-2 Ag Saliva Rapid Test

Healfo SARS-CoV-2 Ag Saliva Rapid Test

 • ผู้ผลิต Healvet Medtech GZ Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ควอลิฟาย อินเตอร์เทค จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Healfo SARS-CoV-2 Ag Saliva Rapid Test

148. SARS-CoV-2 Antigen (GICA)

SARS-CoV-2 Antigen (GICA)

 • ผู้ผลิต Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen (GICA)

149. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit ยี่ห้อ CAS-ENVISION

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit

 • ผู้ผลิต Shenzhen CAS- Envision Medical Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit ยี่ห้อ CAS-ENVISION

150. COVID-19 Antigen Test Cassette (Saliva) ยี่ห้อ TESTSEALABS

COVID-19 Antigen Test Cassette (Saliva)

 • ผู้ผลิต HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO., LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เวิล์ด เมดิแลป จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Cassette (Saliva) ยี่ห้อ TESTSEALABS

151. Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Kit

Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Kit

 • ผู้ผลิต Beijing Jinwofu  Bioengineering Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท สวัสดี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Kit

152. COVID-19 Antigen Rapid Test ยี่ห้อ Seinofy

COVID-19 Antigen Rapid Test

 • ผู้ผลิต Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีเอ็น อิม ปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Rapid Test ยี่ห้อ Seinofy

153. COVID Test USSW SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

COVID Test USSW SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

 • ผู้ผลิต Wuhan Unscience Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท โปรเดค (ไทยแลนด์) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID Test USSW SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

154. ne Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) (Saliva) ชื่อทางการค้า GP

One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) (Saliva)

 • ผู้ผลิต Getein Biotech, Inc. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท แอ๊ปทิสโค่ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ ne Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) (Saliva) ชื่อทางการค้า GP

155. Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

 • ผู้ผลิต Healgen Scientific Limited Liability Company USA.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เมดเกตเวย์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

156. COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) For Self-testing

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) For Self-testing

 • ผู้ผลิต ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไล แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) For Self-testing

157. HIGHTOP SARS-CoV-2 Antigen Saliva Rapid Test

HIGHTOP SARS-CoV-2 Antigen Saliva Rapid Test

 • ผู้ผลิต Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ทูมอโรว์ แคร์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ HIGHTOP SARS-CoV-2 Antigen Saliva Rapid Test

158. 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography)

2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography)

 • ผู้ผลิต Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท อีจี กรุ๊ป โปรดักท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography)

159. COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ DEEPBLUE

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท คอสมี่ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ DEEPBLUE

160. Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Device (saliva)

Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Device (saliva)

 • ผู้ผลิต Hangzhou Realy Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Device (saliva)

161. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

162. COVID-19 Antigen Rapid Test ยี่ห้อ Seinofy

COVID-19 Antigen Rapid Test

 • ผู้ผลิต Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท สิริบุญยา เฮอบอล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Rapid Test ยี่ห้อ Seinofy

163. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal gold method) ยี่ห้อ Bio Teke

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal gold method)

 • ผู้ผลิต BIOTEKE CORPORATION (WUXI) CO., LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท สิริบุญยา เฮอบอล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal gold method) ยี่ห้อ Bio Teke

164. Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Device (nasal swab)

Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Device (nasal swab)

 • ผู้ผลิต Hangzhou Realy Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Device (nasal swab)

165. COVID-19 Antigen Sealing Tube Test Strip (Colloidal Gold)

COVID-19 Antigen Sealing Tube Test Strip (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต AMAZING BIOTECH (Shanghai) Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Sealing Tube Test Strip (Colloidal Gold)

166. COVIFIND COVID-19 Antigen SELF TEST

COVIFIND COVID-19 Antigen SELF TEST

 • ผู้ผลิต Meril Diagnostics Private Limited India
 • ผู้นำเข้า บริษัท พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVIFIND COVID-19 Antigen SELF TEST

167. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit ยี่ห้อ Diasia

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

 • ผู้ผลิต Diasia Biomedical Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เกรท ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit ยี่ห้อ Diasia

168. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold Method) ยี่ห้อ BIO TEKE

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold Method)

 • ผู้ผลิต Bio Teke Corporation Wuxi Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท วี.แอนด์ แอล.คอร์ป จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold Method) ยี่ห้อ BIO TEKE

169. RapidFor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

RapidFor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

 • ผู้ผลิต Vitrosens Biyoteknoloji Ltd. Sti. Serifali Mh. Sehit Sk. Turkey
 • ผู้นำเข้า บริษัท บีซีซี เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ RapidFor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

170. BHM COVID-19 Antigen Rapid Test

BHM COVID-19 Antigen Rapid Test

 • ผู้ผลิต BIRMINGHAM BIOTECH LTD. United Kingdom
 • ผู้นำเข้า บริษัท ชอบไทย จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ BHM COVID-19 Antigen Rapid Test

171. Virusee SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

Virusee SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Genobio Pharmaceutical Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Virusee SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

172. Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

 • ผู้ผลิต MP Biomedicals Germany GmbH Germany
 • ผู้นำเข้า บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

173. COVID-19 Antigen Test Cassette (Saliva)

COVID-19 Antigen Test Cassette (Saliva)

 • ผู้ผลิต Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เฮลท์เทค ออโตเมชั่น จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Cassette (Saliva)

174. COVID-19 Antigen Test Cassette (Nasal swab)

COVID-19 Antigen Test Cassette (Nasal swab)

 • ผู้ผลิต Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เฮลท์เทค ออโตเมชั่น จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Cassette (Nasal swab)

175. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต JOYSBIO (TIANJIN) BIOTECHNOLOGY CO., LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท จีโนมิกซ์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

176. One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) (Saliva)

One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) (Saliva)

 • ผู้ผลิต Getein Biotech, Inc. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท แรพพอท จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) (Saliva)

177. COVICHEK COVID-19 Ag SALIVA HT

COVICHEK COVID-19 Ag SALIVA HT

 • ผู้ผลิต Wizchem Co., Ltd. Korea
 • ผู้นำเข้า บริษัท สิณิ เอเชีย จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVICHEK COVID-19 Ag SALIVA HT

178. COVICHEK COVID-19 Ag Saliva Test At-Home

COVICHEK COVID-19 Ag Saliva Test At-Home

 • ผู้ผลิต Wizchem Co., Ltd. Korea
 • ผู้นำเข้า บริษัท สิณิ เอเชีย จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVICHEK COVID-19 Ag Saliva Test At-Home

179. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

180. COVID-19 Antigen Test Kit (Dry Color Latex Immunoassay)

COVID-19 Antigen Test Kit (Dry Color Latex Immunoassay)

 • ผู้ผลิต Lansion Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kit (Dry Color Latex Immunoassay)

181. Gmate COVID-19 Ag Saliva

Gmate COVID-19 Ag Saliva

 • ผู้ผลิต PHILOSYS Co., Ltd. Korea 
 • ผู้นำเข้า บริษัท อีจี กรุ๊ป โปรดักท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Gmate COVID-19 Ag Saliva

182. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

 • ผู้ผลิต Hanzhou Genesea Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท กรีนซอร์ส(ไทยแลนด์) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

183. LONGSEE 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography)

LONGSEE 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography)

 • ผู้ผลิต Guangdong Longsee Biomedical Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท โด (ไทยแลนด์) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ LONGSEE 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography)

184. Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal/Saliva)

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal/Saliva)

 • ผู้ผลิต ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal/Saliva)

185. GENODE COVID-19 Antigen Rapid Self Test

GENODE COVID-19 Antigen Rapid Self Test

 • ผู้ผลิต Bao Ruiyuan Biotech (Bejing) Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ซินเนอร์จี้ อินไซท์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ GENODE COVID-19 Antigen Rapid Self Test

186. Livzon Rapid Test for SARS-CoV-2 Antigen (Lateral Flow)

Livzon Rapid Test for SARS-CoV-2 Antigen (Lateral Flow)

 • ผู้ผลิต Zhuhai Livzon Diagnostics Inc. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเมนตัล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Livzon Rapid Test for SARS-CoV-2 Antigen (Lateral Flow)

187. Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method)

Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method)

 • ผู้ผลิต Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method)

188. SGTi-flex COVID-19 Ag

SGTi-flex COVID-19 Ag

 • ผู้ผลิต SUGENTECH, Inc. Republic of Korea
 • ผู้นำเข้า บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SGTi-flex COVID-19 Ag

189. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ JOYSBIO

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต JOYSBIO (TIANJIN) BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ถมทิพย์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ JOYSBIO

190. BHM COVID-19 Antigen Rapid Test

BHM COVID-19 Antigen Rapid Test

 • ผู้ผลิต BIRMINGHAM BIOTECH LTD. United Kingdom
 • ผู้นำเข้า บริษัท ชอบไทย จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ BHM COVID-19 Antigen Rapid Test

191. 2019-nCoV Ag Test (Latex Chromatography Assay)

2019-nCoV Ag Test (Latex Chromatography Assay)

 • ผู้ผลิต Innovita (Tangshan) Biological Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ 2019-nCoV Ag Test (Latex Chromatography Assay)

192. XABT 2019-nCoV Antigen Rapid Test Cassette Anterior Nasal Swab

XABT 2019-nCoV Antigen Rapid Test Cassette Anterior Nasal Swab

 • ผู้ผลิต Beijing Applied Biological Technologies Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท สปอร์ต อิมพอร์ท จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ XABT 2019-nCoV Antigen Rapid Test Cassette Anterior Nasal Swab

193. TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE (SALIVA)

TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE (SALIVA)

 • ผู้ผลิต HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE (SALIVA)

194. TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE

TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE

 • ผู้ผลิต HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE

195. OCTOR’S CHOICE NOVEL CORONA VIRUS (SARS-COV-2) SALIVARY ANTIGEN RAPID TEST KITS (DIPSTICK)

DOCTOR'S CHOICE NOVEL CORONA VIRUS (SARS-COV-2) SALIVARY ANTIGEN RAPID TEST KITS (DIPSTICK)

 • ผู้ผลิต SYMBION ASIA SDN BHD. MALAYSIA
 • ผู้นำเข้า บริษัท เจดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ OCTOR’S CHOICE NOVEL CORONA VIRUS (SARS-COV-2) SALIVARY ANTIGEN RAPID TEST KITS (DIPSTICK)

196. Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold) ยี่ห้อ Hotgen

Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ที พลัส สกินแคร์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold) ยี่ห้อ Hotgen

197. COVID-19 Antigen Rapid Test ยี่ห้อ Seinofy

COVID-19 Antigen Rapid Test

 • ผู้ผลิต Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอบีซี กรุ๊ป เมดิคอล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Rapid Test ยี่ห้อ Seinofy

198. Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest- ยี่ห้อ Hotgen

Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest

 • ผู้ผลิต Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท พีเคพี เมดิคัล แคร์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest- ยี่ห้อ Hotgen

199. SARS-COV-2 Nucleocapasid (N) Antigen Rapid Detection Kit (Colloidal gold method)

SARS-COV-2 Nucleocapasid (N) Antigen Rapid Detection Kit (Colloidal gold method)

 • ผู้ผลิต Nanjing Synthgene Medical Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ทเวนตี้วัน อินเตอร์คอร์ป จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-COV-2 Nucleocapasid (N) Antigen Rapid Detection Kit (Colloidal gold method)

200. Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Testing Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ NORMAN

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Testing Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Nanjing Norman Biological Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เทเลด็อค จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Testing Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ NORMAN

201. One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) (Saliva)

One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) (Saliva)

 • ผู้ผลิต Getein Biotech, Inc. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ปารมี แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) (Saliva)

202. SARS CoV-2 Antigen Test Set (Colloidal gold method) ยี่ห้อ iiLO Biotechnology

SARS CoV-2 Antigen Test Set (Colloidal gold method)

 • ผู้ผลิต Jiangsu iiLO biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท พีเคดี 2014 จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS CoV-2 Antigen Test Set (Colloidal gold method) ยี่ห้อ iiLO Biotechnology

203. SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST (Colloidal Gold) BRAND KROKO

SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST (Colloidal Gold) BRAND KROKO

 • ผู้ผลิต Beijing Jinhuake Biological Technology CO.,Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ครอคโค่ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST (Colloidal Gold) BRAND KROKO

204. SARS-CoV-2 Antigen Assay Kit (Immunochromatography) ยี่ห้อ Szybio

SARS-CoV-2 Antigen Assay Kit (Immunochromatography)

 • ผู้ผลิต Wuhan Life Origin Biotech Joint Stock Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Assay Kit (Immunochromatography) ยี่ห้อ Szybio

205. COVID-19 Antigen test cassette ยี่ห้อ TESTSEALABS

COVID-19 Antigen test cassette

 • ผู้ผลิต HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เปา สยาม ทราย จำกัด 
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen test cassette ยี่ห้อ TESTSEALABS

206. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit

 • ผู้ผลิต Shenzhen CAS- Envision Medical Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit

207. COVID-19 Antigen test cassette ยี่ห้อ TESTSEALABS

COVID-19 Antigen test cassette

 • ผู้ผลิต HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เปา สยาม ทราย จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen test cassette ยี่ห้อ TESTSEALABS

208. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Shenzhen Uni-medica Technology Co. Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เคอหัว ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

209. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ Greenspring

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Shenzhen  Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) ยี่ห้อ Greenspring

210. YAMADA SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette

YAMADA SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette

 • ผู้ผลิต Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท สยามเฮลตี้เวิลด์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ YAMADA SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette
  • ชนิดก้านยาว
  • ชนิดก้านสั้น

211. SARS-COV-2 Antigen Test (Colloidal gold) ยี่ห้อ Golden Time

SARS-COV-2 Antigen Test (Colloidal gold)

 • ผู้ผลิต Gaobeidian PRISES Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอ็นพีพี ไบโอเทค จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-COV-2 Antigen Test (Colloidal gold) ยี่ห้อ Golden Time

212. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

 • ผู้ผลิต Triplex international Biosciences (China) Co.,LTD China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ซี ที ที โลจิสติคส์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

213. Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold) ยี่ห้อ Hotgen

Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ฮิวเมดแม็กซ์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold) ยี่ห้อ Hotgen

214. Novel Coronavirus Ag Rapid Test Casstte ยี่ห้อ Aiminde

Novel Coronavirus Ag Rapid Test Casstte

 • ผู้ผลิต Zhejiang Aiminde Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท โว อินโนเวชั่น จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Novel Coronavirus Ag Rapid Test Casstte ยี่ห้อ Aiminde

215. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ยี่ห้อ EGENS

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

 • ผู้ผลิต Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท แอคมี่ เมดิคอล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ยี่ห้อ EGENS

216. Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method)

Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method)

 • ผู้ผลิต Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท อลิซไลฟ์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method)

217. Covid-19 (2019-nCoV) Antigen Rapid Test Cassette ยี่ห้อ dewei

Covid-19 (2019-nCoV) Antigen Rapid Test Cassette

 • ผู้ผลิต DEWEI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท บางกอก เอช ดี จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Covid-19 (2019-nCoV) Antigen Rapid Test Cassette ยี่ห้อ dewei

218. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit ยี่ห้อ CAS-ENVISION

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit

 • ผู้ผลิต Shenzhen CAS- Envision Medical Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ซีเค เมดิคอล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit ยี่ห้อ CAS-ENVISION

219. AMPER COVID-19 Antigen Rapid Testing Kit (Colloidal Gold)

AMPER COVID-19 Antigen Rapid Testing Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Hi-Guard (China) Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เค เค กรุ๊ป  (ไทยแลนด์) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ AMPER COVID-19 Antigen Rapid Testing Kit (Colloidal Gold)

220. Kestrel COVID-19 Antigen Test Kit for Self-Testing

Kestrel COVID-19 Antigen Test Kit for Self-Testing

 • ผู้ผลิต บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้นำเข้า –
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Kestrel COVID-19 Antigen Test Kit for Self-Testing

221. COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)

COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต ZHUHAI LITUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)

222. COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)

COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต ZHUHAI LITUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)

223. NewGene COVID-19 Antigen Detection Kit

NewGene COVID-19 Antigen Detection Kit

 • ผู้ผลิต New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไทย จิน หยวน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ NewGene COVID-19 Antigen Detection Kit

224. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab) for Self-testing

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab) for Self-testing

 • ผู้ผลิต Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab) for Self-testing

225. Covid 19 Antigen Rapid Test Kit ยี่ห้อ GenSure

Covid 19 Antigen Rapid Test Kit

 • ผู้ผลิต GenSure Biotech Inc. China 
 • ผู้นำเข้า บริษัท แอคมี่ เมดิคอล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Covid 19 Antigen Rapid Test Kit ยี่ห้อ GenSure

226. COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

227. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Immunochromatography)

 • ผู้ผลิต SHENZHEN HUAREE TECHNOLOGY CO., LTD China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไฮเออร์บูม จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

228. COVID-19 Antigen Nasal Test Kit ยี่ห้อ Dia Sure

COVID-19 Antigen Nasal Test Kit

 • ผู้ผลิต Azure Biotech, Inc. USA
 • ผู้นำเข้า บริษัท เมดเทค อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Nasal Test Kit ยี่ห้อ Dia Sure

229. BioTeke SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal gold Method)

BioTeke SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal gold Method)

 • ผู้ผลิต Bioteke Corporation (Wuxi) Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ BioTeke SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal gold Method)

230. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit For Self-Testing (Colloidal Gold Immunochromatography)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit For Self-Testing (Colloidal Gold Immunochromatography)

 • ผู้ผลิต BEIJING LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอ็น.อาร์.พัฒนา จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit For Self-Testing (Colloidal Gold Immunochromatography)

231. Tigsun COVID-19 Saliva Antigen Rapid Test

Tigsun COVID-19 Saliva Antigen Rapid Test

 • ผู้ผลิต Beijing Tigsun Diagnostics Co., Ltd.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เมดดิคเทค จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Tigsun COVID-19 Saliva Antigen Rapid Test

232. One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold)

One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Getein Biotech , Inc. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold)

233. TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE (SALIVA OR NASAL SWAB)

TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE (SALIVA OR NASAL SWAB)

 • ผู้ผลิต HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE (SALIVA OR NASAL SWAB)

234. COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Midstream- Saliva

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Midstream- Saliva

 • ผู้ผลิต ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไอซิส เมดิกา แลบอราทอรี จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Midstream- Saliva

235. COVID-19 Antigen Test Kit (Dry Color Latex Immunoassay) ยี่ห้อ Lansionbio

COVID-19 Antigen Test Kit (Dry Color Latex Immunoassay)

 • ผู้ผลิต Lansion Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท บีคูล อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kit (Dry Color Latex Immunoassay) ยี่ห้อ Lansionbio

236. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit

 • ผู้ผลิต Shenzhen CAS- Envision Medical Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เอ็นทีเอ็น – เทรดดิ้ง ประเทศไทย จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit

237. COVID-19 Salivary Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

COVID-19 Salivary Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology  Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท รอซโซ่ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Salivary Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

238. Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest-Saliva

Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest-Saliva

 • ผู้ผลิต Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ฮิวเมดแม็กซ์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest-Saliva

239. COVID-19 Antigen Rapid Detection Kit (Colloidal Gold)

COVID-19 Antigen Rapid Detection Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต PRO-MED (BEIJING) TECHNOLOGY CO.,LTD. (CHINA)
 • ผู้นำเข้า บริษัท เมดิคอล  ซัพพอร์ท จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Rapid Detection Kit (Colloidal Gold)

240. COVID-19 Antigen Detection Kit

COVID-19 Antigen Detection Kit

 • ผู้ผลิต New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Detection Kit

241. COVID-19 Antigen Detection Kit

COVID-19 Antigen Detection Kit

 • ผู้ผลิต New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Detection Kit

242. Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal/Saliva)

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal/Saliva)

 • ผู้ผลิต Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal/Saliva)

243. COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) ยี่ห้อ Joinstar

COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า ไทย ฟาร์มาซี
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) ยี่ห้อ Joinstar

244. COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ดูโอ้ไจแอนส์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

245. Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) for self-testing

Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) for self-testing

 • ผู้ผลิต Hangzhou Laihe Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท มอร์เซลล์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) for self-testing

246. Gmate COVID-19 Ag SALIVA

Gmate COVID-19 Ag SALIVA

 • ผู้ผลิต Philosys Co., Ltd. Republic of Korea
 • ผู้นำเข้า บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Gmate COVID-19 Ag SALIVA

247. SARs-CoV-2 Antigen Rapid Test Kits for Self-testing (Colloidal Gold Immunochromatography)

SARs-CoV-2 Antigen Rapid Test Kits for Self-testing (Colloidal Gold Immunochromatography)

 • ผู้ผลิต Beijing Lepu Medical Technology  Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARs-CoV-2 Antigen Rapid Test Kits for Self-testing (Colloidal Gold Immunochromatography)

248. SARS-CoV-2 antigen IVD kit SALIVA ยี่ห้อ REAGEN

SARS-CoV-2 antigen IVD kit SALIVA

 • ผู้ผลิต Shenzhen Reagent Technology Co.,Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท สิริบุญยา เฮอบอล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 antigen IVD kit SALIVA ยี่ห้อ REAGEN

249. One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) (Saliva)

One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) (Saliva)

 • ผู้ผลิต Getein Biotech, Inc. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท อัลเทอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) (Saliva)

250. COVID-19 Antigen Rapid Test ยี่ห้อ SPEEDCHECK

COVID-19 Antigen Rapid Test ยี่ห้อ SPEEDCHECK

 • ผู้ผลิต Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท อิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Rapid Test ยี่ห้อ SPEEDCHECK

251. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit for self-testing (Colloidal Gold Immunochromatography)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit for self-testing (Colloidal Gold Immunochromatography)

 • ผู้ผลิต Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit for self-testing (Colloidal Gold Immunochromatography)

252. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA) ยี่ห้อ Medomics

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA)

 • ผู้ผลิต Jiangsu Medomics Medical Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA) ยี่ห้อ Medomics

253. SG Diagnostics COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold-Based)

SG Diagnostics COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold-Based)

 • ผู้ผลิต Nanjing Vazyme Medical Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท คิวที อินสตรูเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SG Diagnostics COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold-Based)

254. HEAL SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Saliva)

HEAL SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Saliva)

 • ผู้ผลิต Triplex International Biosciences (China) Co., LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ฮีล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ HEAL SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Saliva)

255. YAMADA SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette

YAMADA SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette

 • ผู้ผลิต Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท สยามเฮลตี้เวิลด์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ YAMADA SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette

256. COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit ยี่ห้อ Deepblue

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit

 • ผู้ผลิต ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit ยี่ห้อ Deepblue

257. Dymind SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

Dymind SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Shenzhen Dymind Biotechnology  Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Dymind SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

258. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA) ยี่ห้อ Medomics

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA)

 • ผู้ผลิต Jiangsu Medomics Medical Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA) ยี่ห้อ Medomics

259. RapidFor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

RapidFor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

 • ผู้ผลิต Vitrosens Biyoteknoloji Ltd. Sti Serifali Mh. Sehit Sk . Turkey
 • ผู้นำเข้า บริษัท บีซีซี เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ RapidFor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

260. 2019-nCoV Ag Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

2019-nCoV Ag Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Huachenyang (Shenzhen) Technology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอออต้า โฮมแคร์
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ 2019-nCoV Ag Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

261. 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit (Immunochromatography) ยี่ห้อ Lolly Test

2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit (Immunochromatography)

 • ผู้ผลิต Hunan Zonka Biotech Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เดอะ สมาร์ท ซัคเซส จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit (Immunochromatography) ยี่ห้อ Lolly Test

262. 2019-nCoV Saliva Ag Easy Test (Immunochromatography)

2019-nCoV Saliva Ag Easy Test (Immunochromatography)

 • ผู้ผลิต Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท อโกรบิซ จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ 2019-nCoV Saliva Ag Easy Test (Immunochromatography)

263. COVID-19 Antigen Test Cassette (Saliva)

COVID-19 Antigen Test Cassette (Saliva)

 • ผู้ผลิต Hangzhou Testsea Biotecnology Co.,Ltd. China
 • ผู้นำเข้า บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Cassette (Saliva)

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)