รายชื่อ ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ที่ อย. รับรองให้ซื้อเองได้และสถานที่จำหน่าย

ทั่วไป

879,843 VIEWS

อย. รับรองรายชื่อ ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ที่ได้รับอนุญาตนำเข้าได้ และอนุญาตให้ประชาชนสามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยาที่มีเภสัชกร แต่ยังไม่อนุญาตให้ขายออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผย รายชื่อ ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Rapid Antigen Test Self-Test Kits) ที่ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อเองได้ ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ผลิตและนำเข้า ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2564

รายชื่อ ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ที่ อย. อนุญาตให้ซื้อเองได้แล้ว

1. STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test

STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test

2. SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

3. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA)

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA)

4. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)

5. BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag

BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag

6. Panbio COVID-19 Antigen Self-Test

Panbio COVID-19 Antigen Self-Test

7. AnyLab COVID-19 Ag Test Kit

AnyLab COVID-19 Ag Test Kit

8. PCL COVID19 Ag Gold

PCL COVID19 Ag Gold

9. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal swab)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal swab)

10. CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

11. GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test

GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test

12. Vstrip COVID-19 Antigen Rapid Test Home Use RV2

Vstrip COVID-19 Antigen Rapid Test Home Use RV2

13. FOR A/ VTRUST COVID-19 ANTIGEN SELF TEST

FOR A/ VTRUST COVID-19 ANTIGEN SELF TEST

14. HUMASIS COVID-19 Ag Home Test

HUMASIS COVID-19 Ag Home Test

15. CerTest SARS-CoV-2 (Ag-Nasal Sample-self Test)

CerTest SARS-CoV-2 (Ag-Nasal Sample-self Test)

16. Novel Coronavirus Ag Rapid Test Cassette

Novel Coronavirus Ag Rapid Test Cassette

17. Saliva SARS-CoV-2 (2019-CoV) Antigen Test Kit (Nanocarbon Assay)

Saliva SARS-CoV-2 (2019-CoV) Antigen Test Kit (Nanocarbon Assay)

18. Corona Virus (COVID-19) Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

Corona Virus (COVID-19) Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)

19. VTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test

VTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test

20. OnSite COVID-19 Ag Rapid Test

OnSite COVID-19 Ag Rapid Test

21. SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method)

SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method)

22. BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal

BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal

23. Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold)

Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold)

 • ผู้ผลิต Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd, China
 • ผู้นำเข้า บริษัท จีโนเวชั่น จํากัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold)

24. Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

 • ผู้ผลิต ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd China
 • ผู้นำเข้า บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

25. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kits (Colloidal Gold Immunochromatography)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kits (Colloidal Gold Immunochromatography)

26. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

27. INSTANT-VIEW PLUS COVID-19 ANTIGEN TEST SELF-TEST KIT

INSTANT-VIEW PLUS COVID-19 ANTIGEN TEST SELF-TEST KIT

 • ผู้ผลิต ALFA SCIENTIFIC DESIGNS, USA
 • ผู้นำเข้า บริษัท ตรีปัญญา จํากัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ INSTANT-VIEW PLUS COVID-19 ANTIGEN TEST SELF-TEST KIT

28. 2019-nCoV Ag Test (Latex Chromatography Assay)

2019-nCoV Ag Test (Latex Chromatography Assay)

29. Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit

Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit

30. 2019 n-CoV-Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography)

 • ผู้ผลิต Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd, China.
 • ผู้นำเข้า บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ 2019 n-CoV-Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) -อยู่ระหว่างดำเนินการ-

31. TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE

TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE

 • ผู้ผลิต HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO.LTD, China
 • ผู้นำเข้า บริษัท เมดิโซลูชั่น จํากัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE

32. 2019-nCoV Antigen Test Kit (Colloidal gold method)

2019-nCoV Antigen Test Kit (Colloidal gold method)

33. COVID-19 Antigen Test Kit

COVID-19 Antigen Test Kit

 • ผู้ผลิต Nantong Diagnos Biotechnology Co., Ltd, China.
 • ผู้นำเข้า บริษัท เจซีพี กรุ๊ป (เอเชีย) จํากัด
 • วิธีใช้ >> สอนวิธีใช้ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kit -อยู่ระหว่างดำเนินการ-

34. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Qualitative Test

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Qualitative Test

ซื้อชุดตรวจโควิดได้ที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกร แต่ยังไม่อนุญาตให้ขายออนไลน์

ประชาชนสามารถหาซื้อได้ผ่านสถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐและร้านขายยาที่มีเภสัชกรให้คำแนะนำ และผู้บริโภคสามารถสังเกตข้อความบนฉลาก ระบุว่า “บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้” โดยจำหน่ายเฉลี่ยราคาชุดละ 250 บาท แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดตรวจโควิดผ่านระบบออนไลน์ได้

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)