ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี รพ.ศิริราช walk-in ได้ไม่ต้องลงทะเบียน

ทั่วไป

8,857 VIEWS

walk-in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ที่โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับได้วันละ 1,400 คน โดยในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565 จะเปิดรับ 5 วัน รองรับการให้บริการฉีดวัคซีน Moderna ฟรี ได้ 7,000 คน

ยี่ห้อวัคซีนที่ให้บริการ

 • วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) มีทั้งแบบเต็มโดส และครั้งโดส

จำนวนวัคซีนฟรีที่ให้บริการได้

 • วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เต็มโดส จำนวน 5,600 เข็ม
 • วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ครึ่งโดส จำนวน 1,400 เข็ม

ผู้มีสิทธิ์เข้ามา ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. ญาติของบุคลากร

วันและเวลาที่ให้บริการ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี

 • วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เต็มโดส
  • 12 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่ 8.30-14.30 น.
  • 20 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่ 8.30-14.30 น.
  • 27 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่ 8.30-14.30 น.
  • 8 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่ 8.30-14.30 น.
 • วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ครึ่งโดส
  • 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่ 8.30-14.30 น.

วิธีลงทะเบียน

 • ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถ walk-in ได้ทันที จำกัดจำนวนวัคซีนรองรับได้วันละ 1,400 คน (รวม 7,000 คน)

สถานที่ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี

 • หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

ศิริราชมีวัคซีนเหลือ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี ให้ประชาชนทั่วไปได้ พฤษภาคม-มิถุนายน 2565

12 พฤษภาคม 2565 – โรงพยาบาลศิริราช ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ sirirajpr แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับลงทะเบียนผู้ต้องการฉีดวัคซีน Moderna ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เปิดให้บุคลากรของคณะฯ ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน Moderna ผ่านระบบ QR code นั้น เนื่องจากจำนวนวัคซีนที่มีอยู่มีเพียงพอที่จะเปิดรับประชาชนทั่วไป รวมถึงญาติของบุคลากร มารับการฉีดวัคซีนได้ ด้วยข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 1. ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน Moderna แบบเต็มโดส – สามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 12, 20, 27 พฤษภาคม และ วันที่ 8 มิถุนายน 2565
 2. ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน Moderna แบบครึ่งโดส – สามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอเชิญประชาชนทั่วไป บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ญาติของบุคลากรฯ ที่ประสงค์ฉีดวัคซีน Moderna สามารถขอรับการฉีดวัคซีน ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 หอประชุมราชแพทยาลัย ได้ระหว่างเวลา 08.30-14.30 น. ตามวันข้างต้น โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (รับ walk in) โดยเปิดฉีดวันละ 1,400 คน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)