ฉีดวัคซีน โควิด-19 สรุปวิธีจองผ่าน ‘หมอพร้อม’ และแบบ ‘Walk in’

ทั่วไป

132,017 VIEWS

กระทรวงสาธารณสุขเปิดทางเลือกให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด สามารถเลือก ฉีดวัคซีน ได้ทั้งแบบจองล่วงหน้าผ่าน ‘หมอพร้อม’ และแบบ Walk in โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อให้เหมาะสมกับความจำเป็นของประชาชนแต่ละคน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกได้โดยเร็วที่สุด

*** อัพเดตล่าสุด 18 พ.ค. 2564 นายกฯ สั่งเบรค ห้ามฉีดวัคซีนโควิด แบบ Walk in ***

ไลน์ “หมอพร้อม” จองคิวฉีดวัคซีน แบบลงทะเบียนล่วงหน้า

LINE หมอพร้อม เป็นช่องทางการลงทะเบียนจองคิว ฉีดวัคซีนโควิด ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ในรูปแบบ LINE Official Account ของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะเริ่มฉีดครั้งแรก 7 มิถุนายน 2564

ประชาชนสามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้ผ่าน LINE โดยการลงทะเบียนและจองคิวล่วงหน้า ซึ่งในระยะแรกจะเปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวก่อน 7 กลุ่มโรคเท่านั้น ที่สามารถจองคิวได้ก่อน ส่วนประชาชนทั่วไปจะได้สิทธิ์จองคิวฉีดวัคซีนเข็มแรกภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระยะแรก: ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

กลุ่มบุคคลต่อไปนี้จะได้จองคิวฉีดวัคซีนก่อน โดยเปิดจองคิววัคซีนผ่านไลน์หมอพร้อม ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

 1. ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 11.7 ล้านคน
 2. บุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จำนวน 4.3 ล้านคน ได้แก่
  1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
  2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
  3. โรคไตวายเรื้อรัง
  4. โรคหลอดเลือดสมอง
  5. โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา
  6. โรคเบาหวาน และ
  7. โรคอ้วน

กลุ่มเป้าหมายระยะแรกนี้จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 ต่อไป

กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระยะต่อไป: บุคคลทั่วไป

กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เช่น ประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงดี จะเริ่มจองคิวรับวัคซีนผ่านไลน์หมอพร้อมได้วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และจะเริ่มฉีดวัคซีนจริงภายในเดือนสิงหาคม 2564

วิธีลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านไลน์หมอพร้อม

 1. ไปที่แอปพลิเคชั่น LINE
 2. กดเพิ่มเพื่อน
 3. กด link นี้ หมอพร้อม LINE Official Account แล้วเพิ่มเพื่อน
 4. ลงทะเบียนบัญชีใช้งานหมอพร้อม โดยต้องกรอกชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล และเลขเลเซอร์หลังบัตรประชาชน (หากเป็นบัตรแถบแม่เหล็ก ให้เลือกเป็นบัตรแถบแม่เหล็กและไม่ต้องกรอกเลขเลเซอร์หลังบัตรฯ)
 5. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ไลน์จะแจ้งว่า “ลงทะเบียนสำเร็จ” จากนั้นให้กดปุ่ม “ลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม” ระบบจะพามาที่หน้า “ข้อมูลผู้ใช้งาน” ให้กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์”
 6. เมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้ว พบว่ามีสิทธิ์จองคิวฉีดวัคซีน ระบบจะแจ้งว่า “มีสิทธิ์ฉีดวัคซีน”
 7. หากต้องการจองคิวฉีดวัคซีน ให้กด “จอง” > กด “รับสิทธิ์” แล้วทำแบบคัดกรอง โดยระบบจะให้ตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ หากไม่ตรงกับข้อใดเลย สามารถข้ามได้ > กด “บันทึก”
 8. หน้าจอจะแสดงผลว่า “บันทึกข้อมูลการคัดกรองเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว” กด “ถัดไป” > กด “ยินยอม”
 9. ระบบจะพามาที่หน้า “จองฉีดวัคซีนโควิด 19” เลือกโรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน > กดบันทึก
 10. เมื่อจองวัน เวลาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่า “จองฉีดวัคซีนสำเร็จแล้ว” คุณสามารถปิดหน้านี้ได้ทันที และสามารถกลับมาตรวจสอบโรงพยาบาล วัน เวลา ที่จองได้ หรือขอเปลี่ยนการจองในภายหลังได้
 11. ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วัน ‘หมอพร้อม’ แจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ให้ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

ลงทะเบียนรับฉีดวัคซีนโควิดผ่าน LINE หมอพร้อม แทนคนใกล้ชิดได้

กรณีต้องการจองคิวฉีดวัคซีนให้คนใกล้ชิด สามารถใช้ LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนแทนบุคคลใกล้ชิด โดยกดเลือกเพิ่มบุคคลอื่น และระบุความสัมพันธ์ จากนั้นกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์

จองคิวผ่านหมอพร้อมแล้วสามารถเปลี่ยนคิวฉีดวัคซีนได้

กรณีจองแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนคิว ให้เลือกเมนูข้อมูลการจองฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 และทำการเปลี่ยนการจองโดยระบุวัน เวลาใหม่ จากนั้นระบบจะส่งข้อความยืนยันนัดหมายใหม่มาให้

เบอร์ติดต่อกรณีมีข้อสังสัยเรื่องการจองคิวใช้งานผ่านหมอพร้อม

ประชาชนที่มีข้อสงสัยเรื่องการใช้หมอพร้อม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-792-2333 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 – 17.00 น.

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดทางเพจ ‘หมอพร้อม’ บน Facebook ได้อีกช่องทาง

Walk in ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ฉีดวัคซีน ได้เลย

*** อัพเดตล่าสุด 18 พ.ค. 2564 นายกฯ สั่งเบรค ห้ามฉีดวัคซีนโควิด แบบ Walk in ***

วิธีการเปิดให้ฉีดวัคซีนแบบ Walk In เริ่มนำร่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งจะดำเนินการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ของแต่ละพื้นที่

ฉีดวัคซีน ด้วยวิธี Walk in ไม่ต้องจองล่วงหน้า

การฉีดวัคซีนแบบ walk in เป็นการรับวัคซีนตามจุดบริการโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับแนวทางการปูพรมของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อฉีดประชาชนที่สมัครใจในพื้นที่ให้ได้จำนวนมากที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจองเวลาได้แน่นอน หรืออาจมีความจำเป็นบางประการ เช่น คนขับแท็กซี่ คนขับรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น

จุดฉีดวัคซีนโดยวิธี Walk in จะกระจายตามพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ นอกโรงพยาบาลและสถานพยาบาล เพื่อให้ประชาชนที่สมัครใจสามารถเข้าถึงการรับวัคซีนโควิด-19 ได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น กรุงเทพมหานครมีแผนจะเปิดจุดฉีดวัคซีนโควิดนอกโรงพยาบาลอีกทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ 

 • SCG บางซื่อ
 • เซ็นทรัลสาขาลาดพร้าว
 • เดอะมอลล์บางกะปิ
 • โรบินสันลาดกระบัง
 • โลตัสมีนบุรี
 • สามย่านมิตรทาวน์
 • True Digital Park
 • ธัญญาพาร์ค
 • เอเชียทีค
 • เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 • ไอคอนสยาม
 • PTT Station พระราม 2
 • เดอะมอลล์บางแค
 • บิ๊กซีบางบอน

และจะเปิดจุดฉีดวัคซีนโควิดเพื่อรองรับประชาชนเพิ่มเติมอีกในอนาคต

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการ ฉีดวัคซีน ด้วยวิธี Walk in

เนื่องจากการรับวัคซีนโดยวิธี Walk In ประชาชนไม่ได้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้า จึงอาจทำให้ประชาชนที่เดินทางมาแล้วไม่ได้รับวัคซีนทุกคนในกรณีที่บางจุดมีคนมารับบริการมาก อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าจะพยายามทำให้เกิดความสะดวกสบายมากที่สุด

จอง ‘หมอพร้อม’ ไปก่อนแล้ว แต่ไปฉีดวัคซีนแบบ ‘Walk in’ ก่อน ระบบจะยกเลิกการจองให้เอง

ในกรณีที่ได้รับวัคซีนโควิดก่อนถึงวันนัดที่จองไว้ในไลน์ หมอพร้อม เจ้าหน้าที่ที่จุดฉีดวัคซีนจะบันทึกข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีนเข้าไปในระบบฐานข้อมูล และจะยกเลิกนัดให้อัตโนมัติ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)