ฉีดวัคซีนโควิด ผู้สูงอายุ 75 ขึ้นไป ที่ศูนย์บางซื่อ ไม่ต้องลงทะเบียน

ทั่วไป

6,979 VIEWS

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด สถานีกลางบางซื่อ เปิดให้ฉีดวัคซีนโควิดแบบ On-site สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่ 30 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2564 เพื่อเก็บตกผู้สูงอายุคนที่เข้าไม่ถึงระบบจองวัคซีนหมอพร้อม

จองวัคซีน โมเดอร์นา ปรับราคาเหลือ 1,700 ต่อโดส

เปรียบเทียบราคาวัคซีนโควิด-19 ต่อโดส (อัพเดตล่าสุด มิ.ย. 2564)

อย. ขึ้นทะเบียน ‘วัคซีนไฟเซอร์’ ให้ใช้ในไทยได้แล้ว

กรมการแพทย์เปิดบริการ ฉีดวัคซีนโควิด ผู้สูงอายุ 75 ปี แบบ On-site ไม่ต้องลงทะเบียน

วันนี้ (30 มิถุนายน 2564) ตั้งแต่เวลา 9.30 น. กรมการแพทย์ได้เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิดแบบ On-site โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ให้สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.30 ถึง 18.00 น. โดยจะได้รับเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา

เปิดเก็บตก ฉีดวัคซีนโควิด ‘ผู้สูงอายุ’ จำนวนมากที่เข้าไม่ถึงระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ได้เล็งเห็นปัญหาในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการการลงทะเบียนได้ ทำให้มีผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับสิทธิในการฉีดวัคซีนตกค้างเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น จึงเกิดความห่วงใยในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคโควิด 19 และหากป่วยจะมีอาการรุนแรง จึงได้มีแนวทางปรับการให้บริการกับผู้สูงอายุเพื่อให้การบริการสอดคล้องกับทุกช่วงวัย จึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ซึ่งเกิดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2489 โดยให้ลูกหลานหรือคนใกล้ชิดสามารถนำผู้สูงอายุมารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 โดยระบบบริการแบบ On-site ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ประตู 1 และจะเริ่มให้บริการตั้งแต่พุธที่ 30 มิถุนายน -วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.30-18.00 น ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

กลุ่ม 60-74 ปี ยังใช้ช่องทางลงทะเบียนฉีดวัคซีนตามปกติ

อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ผู้สูงอายุที่อายุน้อยกว่า 75 ปี คืออยู่ระหว่าง 60-74 ปี ยังขอให้จองเข้ารับบริการตามระบบปกติ ซึ่งช่องทางการจองสำหรับกลุ่มนี้จะประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)