ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับผู้พิการ รอบที่ 1 เฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูง

ทั่วไป

6,988 VIEWS

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เปิดระบบ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับผู้พิการ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2564 นี้ สำหรับผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง (สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ

ลงทะเบียนไทยร่วมใจ ฉีดวัคซีนโควิดฟรี พื้นที่ กทม.

ผู้มีสิทธิ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับผู้พิการ

  • คนพิการทุกประเภท
  • มีอายุ 18 – 59 ปี
  • พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง (สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ

ขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับผู้พิการ

  1. เข้าลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตผ่าน แบบลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนสำหรับคนพิการ รอบที่ 1
  2. กรอกข้อมูลประจำตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  3. กรอกเลือกประเภทความพิการ
  4. กรอกที่อยู่อาศัย อาชีพปัจจุบัน
  5. แจ้งประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว และความต้องการฉีดวัคซีน
  6. เมื่อลงทะเบียนแล้วเสร็จ ระบบจะรวบรวมรายชื่อผู้พิการเพื่อส่งให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้พิการเคยลงทะเบียนในแบบสำรวจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำอีก

สอบถามการลงทะเบียน ติดต่อสายด่วน 1300 และ 1479

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า การลงทะเบียนสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดรอบที่ 1 สำหรับพื้นที่เสี่ยงสูง (สีแดงเข้ม) นี้ เป็นการเก็บความต้องการเสนอให้ ศบค. พิจารณาจัดเตรียมวัคซีนเฉพาะกลุ่มตามความต้องการต่อไป

อธิบดี พก. กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการดูแลช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวในช่วงโควิดนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประสานงานกับองค์กรด้านผู้พิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งทีมงานทำหน้าที่ประสานส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วนคนพิการ 1479 และแอปพลิเคชัน TTRS สำหรับผู้มีปัญหาการได้ยินหรือสื่อความหมาย รวมถึงสวัสดิการต่างๆ

นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงและรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด 19 สำหรับกลุ่มผู้พิการที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการมีความปลอดภัยและได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป โดยได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ผู้พิการที่สนใจลงทะเบียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วนคนพิการ 1479 หรือ โทร. 0929847199

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)