ลงทะเบียนจองวัคซีน (เข็มแรก) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ทั่วไป

6,348 VIEWS

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนจองวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac (เข็มแรก) ซึ่งเป็นวัคซีนหลัก สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน โดยสามารถลงทะเบียนและจองคิวนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลัก ผ่านทางเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

27 สิงหาคม 2564 – ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศเชิญประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนและจองคิวนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลัก แอสตร้าเซเนก้า และซิโนแวค (เข็มแรก) ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ โดยลงทะเบียนนัดหมายการฉีดวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ช่องทางลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า และซิโนแวค (เข็มแรก)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงทะเบียนจองวัคซีน ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่?

  • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะได้คิวฉีดวัคซีนวันไหน?

  • กำหนดการนัดฉีดตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

สถานที่ฉีดวัคซีนอยู่ที่ไหน?

  • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสถานที่บริการฉีดวัคซีนที่ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 (ตรวจสอบสถานที่ตั้งและเส้นทางบน Google Maps: https://goo.gl/maps/JWEzM4RYPVCaR1op8)

เงื่อนไขการรับจัดสรรวัคซีนเป็นอย่างไรบ้าง?

  1. ขอสงวนสิทธิสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่สามารถเดินทางมารับวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เท่านั้น เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
  2. ผู้ลงทะเบียนต้องระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
  3. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนสลับชนิดกัน เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
  4. ผู้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนหลักกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ โดยให้บริการตามโควต้าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)