ลงทะเบียนจองวัคซีนไฟเซอร์ กรมการแพทย์ สำหรับคนท้อง เริ่ม 20 ส.ค. 2564

ทั่วไป

14,077 VIEWS

ลงทะเบียนจองวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 โดยกรมการแพทย์ สำหรับคนท้องที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไปและมีหลักฐานมาแสดงที่ไม่เคยรับวัคซีน โควิด 19 มาก่อน เริ่มวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่ 8.00 น. ฉีดวันซีน วันที่ 23 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ที่ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์บางกะปิ

กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ขอเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไปและมีหลักฐานมาแสดงที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ลงทะเบียนจองวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก

  • หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไปและมีหลักฐานมาแสดง
  • ไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

วันเวลาที่ลงทะเบียนจองวัคซีนไฟเซอร์

  • วันศุกร์ที่ 20 ส.ค. 64 ตั้งแต่ 8.00 น.

ช่องทางลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

  • ฉีดวัคซีนวันที่ 23 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

สถานที่ฉีดวัคซีน

  • MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์บางกะปิ

เงื่อนไขการลงทะเบียน

  • ระบบจะปิดรับการลงทะเบียนเมื่อมีผู้จองครบตามจำนวนวัคซีน และมีผู้สำรองตามจำนวนที่ต้องการ
  • ผู้ลงทะเบียนต้องเดินทางมารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์บางกะปิ ตามช่วงเวลาที่ได้เลือกเอาไว้
  • หากมาสายเกิน 30 นาทีจะถูกตัดสิทธิการฉีดวัคซีน แล้วจะติดตามให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองลำดับถัดไปมารับวัคซีนแทน

 

รู้จัก ‘วัคซีนไฟเซอร์’ 1 ในวัคซีนโควิด-19 ที่ WHO ให้การรับรองใช้ในกรณีฉุกเฉิน

วัคซีนไฟเซอร์ (ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค) หรือชื่อทางการค้าว่า โคเมอร์เนตี (COMIRNATY®) เป็นวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ได้สำหรับกรณีฉุกเฉินจากองค์การอนามัยโลก และได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นวัคซีนโควิดรายที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)